Просмотр собрания по группе - Авторы 8a38b19b-655a-4aa5-909b-cb0a80e36cbb

Перейти к: 0-9 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
или введите несколько первых букв:  
Результаты 1 по 20 из 21  дальше >
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
Июн-2015Analysis of work-load rate of portfo-lio manager by means of markovian model of statesOganov, A. V.; Gogunsky, V. D.; Sherstuyk, O. I.
2014SCOPUS: ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ ЗА ЗАПИТАМИ ЩОДО ЧИСЛА ПУБЛІКАЦІЙ УНІВЕРСИТЕТІВОборський, Генналій Олександрович; Гогунський, Віктор Дмитрович; Волобоєв, В. А.; Oborsky, Gennady Oleksandrovich; Gogunsky, V. D.; Voloboyev, V. A.
2013БАГАТОВЕКТОРНИЙ РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЮВАНОЇ ЦІННОСТІТкачук, С. В.; Гогунський, В. Д.; Tkachuk, S. V.; Gogunsky, V. D.
2013Визначення рівня небезпеки у робочій зоні за умов сумісної дії факторів різних класів.Гогунський, В . Д .; Харковенко, О. С.; Кравченко, Т. В.; Чернега, Ю. С.; Gogunsky, V . D .; Kharkovenko, O. S.; Kravchenko, T. V.; Chernega, Yu. S.
2002ВЛИЯНИЕ СВЕТОФОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ВЕЛИЧИНУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКАГогунский, В. Д.; Колесников, А. Е.; Курбанов, Я. Л.; Гогунський, В. Д.; Колесніков, О. Є.; Курбанов, Я. Л.; Gogunsky, V. D.; Kolesnikov, А. E.; Kurbanov, Ya. L.
2016ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯГогунський, Віктор Дмитрович; Прокопович, Ігор Валентинович; Gogunsky, V. D.; Prokopovich, I. V.
2013Завдання наукових досліджень з охорони праці.Запорожець, О. І.; Гогунський, В . Д .; Zaporojets, O. І.; Gogunsky, V . D .
2013Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій.Білощицький, А. О.; Гогунський, В. Д.; Biloschytsky, A. A.; Gogunsky, V. D.
2013Необходимость внедрения офиса управления проектами.Оганов, А. В.; Гогунский, В. Д.; Oganov, A. V.; Gogunsky, V. D.
2013Нові тенденції і завдання щодо підготовки науковців вищої кваліфікації.Оборський, Г. О.; Гогунський, В. Д.; Oborsky, G. A.; Gogunsky, V. D.
2012ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВПРО ВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИКолесніков, О. Є.; Гогунський, Віктор Дмитрович; Kolesnikov, А. Е.; Gogunsky, V. D.
2013ПОИСКОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯВысоцкий, В. Ю.; Гогунський, В . Д .; Vysotsky, V.; Gogunsky, V. D.
2014Применение латентного размещения Дирихле для анализа публикаций из наукометрических баз данных.Коляда, А . С .; Яковенко, В . А .; Гогунский, В . Д .; Kolyada, A . S .; Yakovenko, В . A .; Gogunsky, V . D .; Коляда, А . С .; Яковенко, В . О .; Гогунський, В . Д .
2014РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХГогунський, Віктор Дмитрович; Коляда, А. С.; Kolyada, A. S.; Gogunsky, V. D.
2012РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ В ОХОРОНІ ПРАЦІБіла, О. В.; Гогунський, Віктор Дмитрович; Bila, O. V.; Gogunsky, V. D.
2011Система стандартів підприємства для управління знаннями в проектно-керованій організаціїВайсман, В. О.; Величко, В. О.; Гогунський, В. Д.; Вайсман, В. А.; Величко, В. А.; Гогунский, В. Д.; Vaysman, V. А.; Velichko, V. A.; Gogunsky, V. D.
2011Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладіОборський, Г. О.; Гогунський, В. Д.; Савєльєва, О. С.; Оборский, Г. А.; Гогунский, В. Д.; Савельева, О. С.; Oborsky, G. A.; Gogunsky, V. D.; Savelyeva, O. S.
2015УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙГогунський, Віктор Дмитрович; Васильєва, Валентина Юліївна; Яковенко, В. О .; Gogunsky, V. D.; Vasilieva, V. Yu.; Iakovenko, V. A.
Дек-2014Управління процесом формування наукометричних показників наукових публікаційГогунський, Віктор Дмитрович; Васильєва, Валентина Юліївна; Яковенко, Володимир Олександрович; Gogunsky, V. D.; Vasilieva, V. Yu.; Iakovenko, V. A.
2012ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ ДО СХОВИЩ ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮЯковенко, Є. О.; Карлова, Н. І .; Гогунський, Віктор Дмитрович; Yakovenko, E. O.; Karlova, N. I.; Gogunsky, V. D.