Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. Главная страница коллекции Просмотр статистики

До 20-річчя кафедри політології "ГУМАНІТАРНІ НАУКИ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ". Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 21-22 травня 2020 року м. Одеса

Редакційна колегія: Сухотеріна Л.І. – доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідуюча кафедрою політології ОНПУ(голова редколегії); Грушицька І.Б. – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри політології ОНПУ; Шановська О.А. – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології ОНПУ

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 33
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2020Професорсько-викладацький і учбово-допоміжний склад кафедри політології ОНПУ 2019-2020 навчальний рік-
2020До питання про роль політології у гуманітаризації вищої технічної освітиШановська, Олена Андріївна; Шановская, Елена Андреевна; Shanovska, Olena; Білик, Дарина Артемівна; Билык, Дарина Артемовна; Bilyk, Daryna
2020Студенты Одесского национального политехнического университета об актуальности и необходимости политических знанийШановська, Олена Андріївна; Шановская, Елена Андреевна; Shanovska, Olena
2020Культурні традиції митців України на початку ХХ ст.Храмова-Баранова, Олена Леонідівна; Храмова-Баранова, Елена Леонидовна; Khramova-Baranova, Olena
2020Інформатизація як фактор модернізації вищої освітиФіліпова, Т. В.; Філіпова, Ольга Іванівна; Филипова, Ольга Ивановна; Filipova, Olha; Філіпова, Тетяна Володимирівна; Филипова, Татьяна Владимировна; Filipova, Tetiana
2020Причини переселення старообрядців-липован на далекий схід на початку ХХ ст.Федорова, Алла Іванівна; Федорова, Алла Ивановна; Fedorova, Alla
2020Модернізація освіти очима освітян: дискурс соціальних мережТхоржевська, Тетяна Вікторівна; Тхоржевская, Татьяна Викторовна; Tkhorzhevska, Tetiana
2020Розвиток організаційних форм доуніверситетського навчання (з досвіду НТУ «ХПІ»)Тверитникова, Олена Євгенівна; Тверитникова, Елена Евгеньевна; Tverytnykova, Olena; Демідова, Юлія Євгенівна; Демидова, Юлия Евгеньевна; Demidova, Yuliia
2020Застосування технологій системи соціального кредиту під час карантинних заходів у КНР в 2020 роціТатакі, Дмитро Дмитрович; Татаки, Дмитрий Дмитриевич; Tataki, Dmytro
2020Соціальна відповідальність як ключ до подолання суспільно-політичних викликів (на прикладі боротьбі с пандемією COVID-19)Сухотеріна, Марія Ігорівна; Сухотерина, Мария Игоревна; Sukhoterina, Mariia
2020Родом з України: Іларіон Гнатович Кауфман – вчений-фінансист, фахівець у галузі грошового обігу, фінансів і кредитуСухотеріна, Любов Іванівна; Сухотерина, Любовь Ивановна; Sukhoterina, Liubov
2020Ідея самореалізації особистості як фактор розвитку науки на прикладі життя та наукової діяльності Г. А. Гамова (1904–1968 рр.)Сінягіна, Катерина Андріївна; Синягина, Екатерина Андреевна; Siniahina, Kateryna
2020Основні напрямки реформування державної служби зайнятостіСеверинюк, Тетяна Олександрівна; Северинюк, Татьяна Александровна; Severinyuk, Tetiana
2020Політична культура в освіті інокомунікантів як виклик часуРоманова, Ольга Клавдіївна; Романова, Ольга Клавдиевна; Romanova, Olga; Коляда-Березовська, Тетяна Федорівна; Коляда-Березовская, Татьяна Фёдоровна; Koliada-Berezovska, Tetiana
2020Суб’єкт та об’єкт політики як рефлективні величиниПєлєвін, Євген Юрійович; Пелевин, Евгений Юрьевич; Pielievin, Yevhen
2020Громадські слухання як складова громадської участіНестеренко, Я. О.; Мамонтова, Елла Вікторівна; Nesterenko, Y. O.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella
2020До питання про сучасні проблеми соціально-гуманітарних наукМісевра, Ірина Валеріївна; Шановська, Олена Андріївна; Шановская, Елена Андреевна; Shanovska, Olena; Мисевра, Ирина Валерьевна; Misevra, Iryna
2020Сучасне гуманітарне знання: криза, розвиток, проблеми в умовах глобальних викликівМілова, Марія Іллівна; Милова, Мария Ильевна; Milova, Mariia
2020Історико-політичні аспекти неоконсерватизму в кінці ХХ ст.Манн, Руслан Володимирович; Баранов, Г. О.; Манн, Руслан Владимирович; Mann, Ruslan; Baranov, G.
2020Моральні ідеали академічного середовища: історія та сучасністьМамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 33