Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1098
Название: Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services
Другие названия: Принципи функціонування внутрішньої системи забезпечення якості надання освітніх послуг.
Авторы: Oborskiy, G. A.
Goloborodko, G. M.
PERPERI, L. M.
Guhnin, V. P.
Palennyi, Yu. G.
Оборський, Г. О.
Голобородько, Г. М.
Перпері, Л. М.
Гугнін, В. П.
Паленний, Ю. Г.
Ключевые слова: quality of educational services
international standards
student centered mode
policy and mission in quality field
якість освітньої послуги
міжнародні стандарти
студентоцентрована модель
політика та місія у сфері якості
Дата публикации: 2016
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Oborskiy, G . A . , Goloborodko, G. M., Perperi, L. M., Guhnin, V. P. , Palennyi, Yu. G. (2016). Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 3 (50), 70-73.
Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services / G. A. Oborskiy, G. M. Goloborodko, L. M. Perperi, V. P.Guhnin, Yu. G. Palennyi // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2016. - Вип. 3 (50). - P. 70-73.
Краткий осмотр (реферат): With ever increasing demands of a labor market for specialists the important role played revision of approaches to quality of education. In accordance with the European standards and guidelines on quality of higher education (ESG) a new paradigm of higher education is student centered approach to learning, teaching and assessment of results. Aim: The aim of research is to determine the principles of the internal system of quality assurance of educational ervices in higher education institutions. Materials and Methods: Each educational institution according to the context of its activity has to independently manage the principles of operation , their justification and degrees of importance. The authors proposed and described the cycle model of strategic mana gement of universities in order to achieve sustainable development. Results: In this paper the authors presented the proposals on policy, mission and objectives of the higher education institution in the field of quality in order to implement student cente red teaching. It is shown that the definition of the principles of the internal system of quality assurance operation of educational services in higher education institutions is a strategicall y important decision that will improve their work and allow them to initiate and manage sustainable development. Keywords : quality of educational services, international standards, student centered model,
В умовах постійно зростаючих вимог ринку праці до фахівців (випускників вищих навчальних закладів) важливу роль відіграє перегляд підходів до забезпечення якості надання освітніх послуг. У відповідності до Європейських стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG) новою парадигмою вищої освіти є студентоцентрований підхід до навчання, викладання та оцінювання результатів. Мета: Метою дослідження є визначення принципів функціонування внутрішньої системи забезпечення якості надання освітніх послуг у ВНЗ. Матеріали і методи: Кожний навчальний заклад відповідно до контексту своєї діяльності має визначитися самостійно з принципами функціонування, їх обґрунтуванням та ступенями їх важливості. Авторами запропонована і описана модель циклу стратегічного управління ВНЗ з метою досягнення сталого розвитку. Результати: В роботі авторами наведені пропозиції щодо формування політики, місії та задач навчального закладу вищої освіти у сфері якості з метою реалізації студентоцентрованого навчання. Показано, що визначення принципів функціювання внутрішньої системи забезпечення якості надання освітніх послуг вищих навчальних закладів є стратегічно важливим рішенням, яке дозволить покращити їх діяльність, а також дозволить ініціювати та керувати їх сталим розвитком.
Гос. док-т: http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1484304206.pdf
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/xmlui/handle/123456789/1098
ISSN: 2076 - 2429
2223 - 3814
Другие идентификаторы: DOI: 10.15276/opu.3.50.2016.12
Располагается в коллекциях:Статті каф. МВМС
Праці Одеського політехнічного університету, №3(50), 2016

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
10.pdf383.64 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.