Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1258
Название: Method of photomontage detection under conditions of limitations absence for photos falsification.
Другие названия: Метод виявлення фотомонтажу в умовах відсутності обмежень на використовувані при фальсифікації фотознімк и.
Авторы: Zorilo, V. V.
Lebedeva, Ye. Yu.
Kozina, M. O.
Belush, D. S.
Зоріло, В. В.
Лебедєва, О. Ю.
Козіна, М. О.
Бєлуш, Д. С.
Ключевые слова: photomontage
digital image integrity checking,
photomontage detection method
digital image matrix
singular numbers
фотомонтаж
перевірка цілісності цифрового зображення
метод виявлення фотомонтажу
матриця цифрового зображення
синг улярні числа
Дата публикации: 2016
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Zorilo, V. V ., Lebedeva, Ye. Yu., Kozina, M. O., Belush, D. S. (2016). Method of photomontage detection under conditions of limitations absence for photos falsification. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (49), 84-87.
Zorilo, V. V. Method of photomontage detection under conditions of limitations absence for photos falsification / V. V. Zorilo, Ye. Yu. Lebedeva, M. O. Kozina, D. S. Belush // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2016. - Вип. 2 (49). - P. 84-87.
Краткий осмотр (реферат): The widespread using of fake pictures in information wars, lawsuits, politics, etc., needs to develop new detection methods of photomontage. One of them is a method of photomontage detection based on the analysis of singular values of matrix blocks of digital images. Aim: The aim of this research is to check the application area of p hotomontage detection method based on analysis of singular values of matrix blocks of digital images in the absence of restrictions on the degree of their compression. Materials and Methods: The basis of this method is the detection of the difference s between the images when they have different degrees of compression: values of the zero singular values matrix of blocks corresponding to foreign part of image. We distinguish this area on the b ackground of the main image, that allows to detect falsificat ion. The mentioned method was investigated under certain restrictions imposed on the used test photos. An advanced experiment with images was held, for which there are no restrictions on the degree of compression. Results : The falsification was detected in 44.4% of cases in experimental study while saving the digital image after photomontage in lossless format, and in 53.3% of cases when saving the losses. Montage was detected most often when the difference between the quality factor Q of the main image a nd the replacing area was more than two
Поширене використання підроблених фотознімків в інформаційних війнах, судових справах, політиці, тощо потребує розробки нових ефективних методів виявлення фотомонтажу. Одним з них є метод вия в- лення фотомонтажу, заснований на аналізі сингулярних чисел бл оків матриці цифрового зображення. Мета: Метою роботи є пер е- вірка сфери застосування методу виявлення фотомонтажу, заснованого на аналізі сингулярних чисел блоків матриці цифрових зображень в умовах відсутності обмежень на ступінь їх стиснення. Матеріали та методи: В основі роботи розглянутого методу є виявлення відмінностей між зображеннями у випадку, коли вони мають різні ступені стиснення: значення матриці нульових синг у- лярних чисел блоків, що відповідають чужорідній частині зображення, вирізняють цю ді лянку на фоні основного зображення, що дає змогу виявити фальсифікацію. Зазначений метод було досліджено за певних обмежень, що накладалися на використані тестові фотознімки. Проведено розширений експеримент з використанням зображень, для яких відсутні обм еження на ступінь стиснення. Результати: В результаті експерименту фальсифікацію було виявлено в 44.4 % випадків за умови збереження цифрового зобр а- ження після фотомонтажу в форматі без втрат, і в 53.3% випадків – при збереженні з втратами. Частіше фотомон таж було виявлено тоді, коли різниця між коефіцієнтом якості Q основного зображення і заміщуючої ділянки була більше двох.
Гос. док-т: http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1476296231.pdf
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/xmlui/handle/123456789/1258
ISSN: 2076 - 2429
2223 - 3814
Располагается в коллекциях:Статті каф. ІБ
Статті каф. ІУЗІС
Праці Одеського політехнічного університету, №2(49), 2016

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
9.pdf409.9 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.