Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1331
Название: THE GLASS-LIKE GLAZED COATING MADE OF CATHODE-RAY TUBE FACEPLATES CULLET
Другие названия: Склоподібне глазуроване покриття з екранного склобою відпрацьованих кінескопів
Авторы: Zavgorodnya, N.I.
Pivovarov, A.A.
Завгородня, Н . І .
Півоваров, О . А .
Ключевые слова: glaze
faceplates cullet
reconstituted zinc sulfide
glass-forming oxides
de hydration structurization
глазуроване покриття
екранний склобій
відновлений сульфід цинку
склоутворюючі оксиди
дегідратаційне структуроутворення .
Дата публикации: 2016
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Zavgorodnya, N.I., Pivovarov, A.A. (2016). The glass-like glazed coating made of cathode-ray tube faceplates cullet. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 1 (48), 97-113.
Zavgorodnya, N. I. The glass-like glazed coating made of cathode-ray tube faceplates cullet / N. I. Zavgorodnya, A. A. Pivovarov // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2016. - Вип. 1 (48). - P. 97-113.
Краткий осмотр (реферат): The tendency of the current time is to find ways of expedient municipal solid waste recycling as a secondary raw material with similar physicochemi cal and mechanical characteristics for the purpose of efficient use of resources and reduction of harmful impact on the environment. Du e to the termination the production of monitors and te levision sets with cathode-ray tubes, a signifi cant part of them is grow out of us e in the form of dimensional waste. Kinescopes of these el ectric devices contain valuable components including the screen and conical glass and cathode- luminophors. Existing trends in the world of CRT faceplates cullet recycling argue for reasonability of recycling ways of this valuable secondary raw materials. Aim: The aim of researches is to determine the impact of the full replacement of quartz sand by faceplates cullet and using the zinc sulfide, reconstituted of used cathode-luminophors, as a secondary raw material in the production of glassli ke glaze on the basic properties of color glaze. Materials and Methods: Cathode-ray tube faceplates are cut off duri ng removal process, washed from dirt, dried, crushed by pr ess, milled in a cheek grinder and finally crushed in a barrel mill. Th e slurried impurity (clay), dyes of desired color, including ZnS, water are added to this powder. The received mix is processed of wet grinding for slip production. Slip is surfa ced on glass- ceramic tile, dried up, burned at maximum temperature of 900º С . Results: Experimental research has show n that glass-forming, modifying and intermediate oxides of inorganic subs tances are added to the glaze with the CRT faceplates cullet. The Chasiv Yar clay belo ngs to the group with significant gas emission. The water vapor arising during the clay dehydration plays role of the "carrier" of heavy n on-volatile components, considerably accelerates gas pr ocesses and increases activity of gas compone nts. Zinc sulphide, dissolved in the si licate glaze melts when heated almost to the calcining temperature, gives it color. Properties of the obta ined glaze, calculated according t o the additivity law, confirm its satisfactory quality. Conclusions: Complete replacement of quartz sand by cat hode-ray tube faceplates cullet in the produc- tion of glasslike glaze yielded a homogeneous glaze melt, shift the melting point with less viscous and satisfactory estimate i ndicators of glaze. The use of reconstituted zinc sulfide as a secondary raw material in the form of additives to the dyes of colored glaze caused by its solubility in melts of silicate glaze.
Тенденцією поточного часу є пошук шляхів доцільної переробки твердих побутових відходів в якості вторинної сировини із одно - рідними фізико - хімічними та механічними характеристиками з метою ефективного використання ресурсів та зменшення шкідли - вого впливу на довкілля . В зв ’ язку з припиненням виробництва моніторів і телевізорів з електронно - променевими трубками , значна частина їх видаляється із вжитку у вигляді габаритних відходів . Кінескопи цих електропристроїв містять цінні складові , серед яких екранне та конічне скло і катодолюмінофори . Існуючі в світовій практиці напрямки утилізації екранного склобою , свідчать за доцільність шляхів переробки цієї цінної вторинної сировини . Мета : Метою експериментальних досліджень є визначення впливу повної заміни кварцового піску склобоєм екранного скла та використання відновленого із відпрацьованих катодолюмінофорів сульфіду цинку як вторинної сировини при виготовленні склоподібного глазурованого покриття на основні властивості кольорової глазурі . Матеріали і методи : Екранне скло кінескопів підчас їх демонтажу відрізається , відмивається від бруду , висушується , роздавлюється пресом , доподрібнюється в щоковій дробарці і остаточно подрібнюється в барабанному млині . До цього порошку додаються суспензуюча домішка ( глина ), барвники бажаного кольору , серед яких ZnS, вода . Отриману суміш піддають мокрому помелу для виготовлення шлікеру . Шлікер наносять на склокерамічну плитку , висушують , піддають випалу при максимальній температурі 900º С . Результати : Експериментальними дослідженнями встановлено , що із склобоєм екранного скла в глазурь вводяться склоутворюючі , модифікуючі та проміжні оксиди неорганічних речовин . Часів ’ ярівська глина відноситься до групи зі значним газовиділенням . Водяна пара , що виникає при дегідратацію глини відіграє роль ‘ носія ’ важких нелетких компонентів , значно прискорює газові процеси і підвищує активність газових компонентів . Сульфід цинку розчинний у розплавах силікатної глазурі і при нагріванні майже до температури випалу надає їй забарвлення . Розраховані за законом адитивності властивості отри - маної глазурі підтверджують задовільну її якість . Висновки : Повна заміна кварцового піску склобоєм екранного скла при виготов - ленні склоподібного глазурованого покриття дозволила отримати гомогенний розплав скла з нижчою температурою плавлення , більш розм ’ якшеним і менш в ’ язким , із задовільними розрахунковими показниками властивостей глазурі . Використання відновле - ного сульфіду цинку як вторинної сировини в якості додатку до барвників кольорової глазурі обумовлено розчинністю його в роз - плавах силікатної глазурі .
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1463077047.pdf
http://dspace.opu.ua/xmlui/handle/123456789/1331
ISSN: 2223 - 3814
2076 - 2429
Располагается в коллекциях:Праці Одеського політехнічного університету, №1(48), 2016

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
15.pdf329.77 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.