Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві Главная страница раздела Просмотр статистики

Logo
Збірник публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами. У журналі також публікуються документи присвячені вирішенню наукових, дидактичних, організаційних і технологічних проблем, спрямованих на створення, розповсюдження, і використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні і навчанні. В збірник включено наукові праці за секціями: Автоматизація і комп’ютерні технології. Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення. Математичні методи в механіці, економіці, екології. Метрологія, стандартизація та сертифікація. Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках. Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах. Сучасні системи автоматизованого проектування. Технології, матеріали, транспорт і логістика. Управління, автоматизація і довколишнє середовище. Управління проектами та якістю. Штучний інтелект. Інтелектуальні системи.

Просмотр

Подразделы этого раздела