Поиск


Текущие фильтры:
Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 1-10 из 22.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2012ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВПРО ВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИКолесніков, О. Є.; Гогунський, Віктор Дмитрович; Kolesnikov, А. Е.; Gogunsky, V. D.
2012ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГРАМИ ІСІКАВИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОЕКТІВ ЗОВН І ШН ІХ КОМУНІКАЦІЙОборська, Ганна Геннадіївна; Олех, Т. М.; Oborska, А. G.; Olekh, T. M.
2012РОЗРОБКА МОДЕЛ І ОЦІНКИ КОМУНІКАЦІЙ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХВласенко, О. В.; Лебедь, В. В.; Васильєва, Валентина Юліївна; Vlasenko, E. V.; Lebed, V. V.; Vasilieva, V . Yu .
2012ОБЩНОСТЬ ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ В СТАНДАРТАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИКолесникова, Екатерина Викторовна; Рязанцев, В. М.; Вайсман, В. А.; Колеснікова, Катерина Вікторівна; Рязанцев, В. М.; Вайсман, В. О.; Kolesnikova, K. V.; Ryazantsev, V. M.; Vaysman, V. А.
2012СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВ ИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІСтаніславик, О. В.; Коваленко, О.М.; Stanislavik, O. V.; Kovalenko, O. M.
2012ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ ДО СХОВИЩ ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮЯковенко, Є. О.; Карлова, Н. І .; Гогунський, Віктор Дмитрович; Yakovenko, E. O.; Karlova, N. I.; Gogunsky, V. D.
2012РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ В ОХОРОНІ ПРАЦІБіла, О. В.; Гогунський, Віктор Дмитрович; Bila, O. V.; Gogunsky, V. D.
2012ПРОБЛЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОМОРФИЗМА ГРАФОВ И ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА СТРУКТУРНОЙ НАДЕЖНОСТИСтановский, А. Л.; Савельева, О. С.; Герганов, М. Л.; Лебедева, Е. Ю.; Становський, О. Л.; Савєльєва, Оксана Степанівна; Герганов, М. Л.; Лєбедєва, О. Ю.; Stanovsky, A. L.; Saveljeva, O. S.; Gerganov, M. L.; Lebedeva, E. Ju.
2012ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІ В КЕ РУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗА ЦІЇ ПОТОКІВ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖЕВИХ БАЗАХ ДАНИХ З РІЗНОЮ АРХІТЕКТУРОЮСафонов, М. С.; Яковенко, О. Є.; Савченко, С. О.; Safonov, M. S.; Yakovenko, O. E.; Savchenko, S. O.
2012ОБОБЩЕННЫЙ ГЕОМЕТРИЧ ЕСКИЙ АЛГОРИТМ 3 D УПАКОВКИ ПАРАЛЛЕЛЕП ИПЕДОВЯковенко, В. А.; Носов, П. С.; Паулин, О. Н.; Яковенко, В. О .; Носов, П. С.; Паулін, О. М.