Інтелігенція і влада Главная страница раздела Просмотр статистики

Logo
ЦІЛІ ТА СФЕРА ДОСЛІДЖЕНЬ “Інтелігенція і влада” серії “Історія” – всеукраінський рецензовуваний науковометричний фаховий збірник, заснований Одеським національним політехнічним університетом у 2002 році. Збірник друкує статті, об’єднані загальною темою «Інтелігенція і влада». В статтях представлений ретроспективний аналіз різних аспектів діяльності інтелігентської верстви: духовної, наукової, господарської, громадсько-політичної. Різноплановий характер статей свідчить про багатовимірність проблематики інтелігенції. На основі архівних матеріалів, періодичної преси та інших джерел цикл публікацій збірника висвітлює малодосліджені питання діяльності інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема науково-педагогічної діяльності, міського самоврядування та адміністративного управління, політики влади щодо інтелігеції; постаті видатних представників української інтелігенції; історіографії та джерелознавства. Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України. ІНДЕКСУВАННЯ/РЕФЕРУВАННЯ Збірник індексується зарубіжними наукометричними базами даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), Міжнародна наукометрична база «Google Scholar». Збірник також представлено в національних базах і бібліотеках: Загальнодержавний репозитарій «Наукова періодика України», загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»). Департаментом атестації кадрів України “Інтелігенція і влада”включено до списку журналів в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (історичні науки).

Просмотр

Подразделы этого раздела