Інформатика та математичні методи в моделюванні Главная страница раздела Просмотр статистики

Logo
ISSN PRINT: 2223-5744 ISSN ONLINE: 2226-1923 Головний редактор: Оборський Г.О., доктор технічних наук, професор Журнал «Інформатика та математичні методи в моделюванні», заснований в 2011 році в Одеському національному політехнічному університеті, є міжнародним рецензуємим науковим виданням. Основним завданням журналу є вирішення наукових та науково-практичних проблем, що лежать на стику прикладної, класичної математики та інформатики. Журнал публікує огляди та оригінальні дослідження, тематика яких включає в себе розгляд у теоретичному та експериментальному аспектах питань математики, зокрема, математичного моделювання, алгебри, матричного аналізу, теорії графів; інформаційних технологій, а також проблем передачі інформації. Журнал «Інформатика та математичні методи в моделюванні» внесений до переліку наукових фахових видань України (технічні науки) згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 463 від 25.04.2013 р. Індексування і реферування: Україніка Наукова, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus

Просмотр

Подразделы этого раздела