Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7912
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorШапорин, Р. О.-
dc.contributor.authorШапорин, В. О.-
dc.contributor.authorШапорина, Е. Л.-
dc.contributor.authorМилейко, И. Г.-
dc.contributor.authorShaporin, R.-
dc.contributor.authorShaporin, V.-
dc.contributor.authorShaporina, E.-
dc.contributor.authorMileyko, I.-
dc.contributor.authorШапорін, Р. О.-
dc.contributor.authorШапорін, В. О.-
dc.contributor.authorШапоріна, Е. Л.-
dc.contributor.authorМілейко, И. Г.-
dc.date.accessioned2018-08-15T09:35:14Z-
dc.date.available2018-08-15T09:35:14Z-
dc.date.issued2018-03-
dc.identifier.citationШапорин Р. О. Метод структурного иерархического описания компьютерных сетей / Р. О. Шапорин, В. О. Шапорин, Е. Л. Шапорина, И. Г. Милейко // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. – 2018. – № 28(104). – С. 178-185.en
dc.identifier.issn2221-3805.-
dc.identifier.urihttp://etks.opu.ua/?fetch=articles&with=info&id=1008-
dc.identifier.urihttp://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7912-
dc.description.abstractПредложен метод описания структуры компьютерных сетей, который предполагает как упрощенное графическое представление сети, так и текстовый формат описания. Данный метод позволяет анализировать структуру сети как непосредственно человеком, так и в автоматизированном режиме программами, написанными на любом языке программирования. Метод основан на построении графа сети, отображающего структуру сети и модуля обработки полученного из графа файла описания сети. Это позволяет сократить объем данных для описания сети и сократить время реакции на инциденты, возникающие в процессе функционирования сети.en
dc.description.abstractThis paper are represented the method of computer networks representation. It can be using during the network design stage and for searching damage points when the incidents are emerged. The main purpose of this study is the two key problems: firstly, reduction time and volume of network documentation process. Secondly, reduction of time of location bounce points and errors in network equipment while network operation. This method and the tools based on it will be useful for network engineers and administrators, who design and monitoring computer networks and services, because it no need to use many pieces documentation because the most common daily functions can be automatized. The method based on two main mechanisms – building the network structure graph what have to transformation to text representation in JSON or XML format, and automatic parsing this file for searching points of failure, such a data transitions channels or failure of equipment or network services. This method will be useful: 1. For network engineers to monitoring and controlling network equipment; 2. For network administrators to monitoring and controlling network servers and services; 3. For security administrators to monitoring network security policy and security incidents investigation. Also the tools based on this method can be in a two types of soft –client-server application or on-board application. All administrators can make own application based on this method and change the algorithms of parsing the network structure file in accordance with their task and requirements. The tools based on this method should maintain a modular structure for easy change algorithms and functionality.en
dc.description.abstractВ даній статті запропонований метод представлення комп'ютерних мереж. Він може використовуватися під час етапу проектування мережі та для пошуку точок ушкодження при виникненні інцидентів. Основною метою цього дослідження є дві основні проблеми: по-перше, скорочення часу та обсягу процесу документування мережевої структури. По-друге, скорочення часу виявлення точок відмов та помилок у мережевому обладнанні під час функціонування мережі. Цей метод і інструменти, засновані на ньому, будуть корисні для мережних інженерів та адміністраторів, які розробляють та контролюють комп'ютерні мережі та сервіси, тому що не потрібно використовувати множину документів, оскільки найпоширеніші щоденні функції можуть бути автоматизовані. Метод заснований на двох основних механізмах - побудові графів структури мережі, які мають бути перетворені в текстове представлення у форматі JSON або XML, а також автоматичне розбирання цього файлу для пошуку точок відмови, таких як канали передавання даних або відмови обладнання або мережних служб. Цей метод буде корисний: 1. Для мережевих інженерів для моніторингу та контролю мережевого обладнання; 2. Для мережевих адміністраторів для моніторингу та керування мережевими серверами та службами; 3. Для адміністраторів безпеки для моніторингу політик безпеки в мережі та розслідування інцидентів у сфері безпеки. Також інструменти, засновані на цьому методі, можуть бути у двох типах програмного застосування - клієнтсервер або бортовий додаток. Всі адміністратори можуть створювати власні додатоки на основі цього методу та змінювати алгоритми розбору файлу структури мережі відповідно до їх завдання та вимог. Інструменти, засновані на цьому методі, повинні підтримувати модульну структуру для легкої зміни алгоритмів та функціональності.en
dc.language.isoruen
dc.subjectпроектирование сетейen
dc.subjectанализ сетейen
dc.subjectмоделирование сетейen
dc.subjectобработка данныхen
dc.subjectанализ уязвимостейen
dc.subjectанализ защищенности сетейen
dc.subjectnetworks designen
dc.subjectnetwork analysisen
dc.subjectnetwork modelingen
dc.subjectdata processingen
dc.subjectvulnerability analysisen
dc.subjectnetwork security analysisen
dc.subjectnetwork toolsen
dc.subjectпроектування мережen
dc.subjectаналіз мережen
dc.subjectмоделювання мережen
dc.subjectобробка данихen
dc.subjectаналіз вразливостіen
dc.subjectаналіз захищеності мережen
dc.subjectмережні інструментиen
dc.titleМЕТОД СТРУКТУРНОГО ИЕРАРХИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙen
dc.title.alternativeSTRUCTURE HIERARCHICAL METHOD OF COMPUTER NETWORKS REPRESENTATIONen
dc.title.alternativeМЕТОД СТРУКТУРНОГО ІЄРАРХІЧНОГО ОПИСУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖen
dc.typeArticleen
opu.citation.journalЕлектротехнічні та комп’ютерні системиen
opu.citation.firstpage178en
opu.citation.lastpage185en
opu.citation.issue№ 28 (104)en
Располагается в коллекциях:Електротехнічні та комп'ютерні системи №28(104), 2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
178-185.pdf1.1 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.