Applied Aspects of Information Technology = Прикладні аспекти інформаційних технологій = Прикладные аспекты информационных технологий Главная страница раздела Просмотр статистики

Logo
Міжнародний науковий журнал «Прикладні аспекти інформаційних технологій» «ПАІТ» – міжнародне академічне рецензоване видання УДК 004.9 Місія журналу: служіння світової академічній спільноті шляхом поширення нових ідей і результатів досліджень в області передових інформаційних технологій (ІТ) і їх прикладного застосування в різних областях науки і творчої діяльності людини Девіз журналу: Розвиваючись самі, ми націлені на розвиток наукового і академіч-ного потенціалу наших авторів Головна мета редакційної політики: створення постійно діючої площадки для просування передових наукових ІТ концепцій і практик в світове академічне і бізнес спільноти. Редакція журналу ставить перед журналом наступні завдання: - постійно підвищувати рівень рецензування та редагування статей, що надходять для публікації; - забезпечувати опублікованими авторських матеріалів якнайбільше поширення в світовому науковому середовищі; - розширювати можливості поширення і індексування наукових робіт в головних світових базах цитування. Журнал публікує результати оригінальних наукових досліджень, закінчених чітко сформульованим результатом, по розділах - Інформаційні технології та системи - Методи і засоби інтелектуальної обробки інформації - Інфокомунікації - Цифрове управління технічними і соціальними системами Читацька аудиторія: науковці, викладачі співробітники вищих навчальних закладів, аспіранти та студенти, ІТ фахівці-практики. ISSN 2617-4316 (Print) ISSN 2663-7723 (Online)

Засновник і видавець: Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ), Україна Видавництво «Наука і техніка». Адреса видавництва, пр. Шевченка, 1,м. Одеса165044, Україна Свідоцтво про державну перереєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 17951-6801ПР від 26.07.2011 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру України суб’єктів видавничої справи ДК №357 від 12.03.2001

Представлення в системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова"; CrossRef, Clarivate, OAJI, DOAJ, ESJI, GoogleScholar, IndexCopernicus, UIA, SCRIBD, SCOPUS, PBN, Російський індекс наукового цитування.
Просмотр