Herald of Advanced Information Technology = Вісник сучасних інформаційних технологій = Вестник современных информационных технологий Главная страница раздела Просмотр статистики

Logo
Міжнародний науковий журнал «Вісник сучасних інформаційних технологій» (ВСІТ) – міжнародне академічне рецензоване видання УДК 004.9 Місія журналу: створення відкритого майданчика для активних міжпредметних комунікацій міжнародного науково-професійної спільноти, обміну результатами фундаментальних і прикладних досліджень фахівців, які працюють в сфері інформаційних технологій (ІТ) Девіз журналу: розширити світ знань і додатків для інформаційних технологій, згуртувати студентів, дослідників і фахівців в області інформаційних технологій Головна мета редакційної політики: зближення освіти, науки і практики, пошук нових можливостей щодо застосування інформаційних технологій в різних прикладних областях Редакція журналу ставить перед журналом наступні завдання: - сприяти популяризації результатів фундаментальних і прикладних досліджень у сфері інформаційних технологій; - розширювати можливості поширення і індексування наукових робіт в головних світових базах цитування. Журнал публікує результати оригінальних наукових досліджень, закінчених чітко сформульований-ним результатом, по розділах. - Методологія інформаційних технологій. - Інформаційні технології в розподілених системах. - Інформаційні технології в управлінні. - Інформаційні технології в соціально-економічних і організаційно-технічних системах. З огляду на стрімкий розвиток інформаційних технологій, редакція приймає на себе зобов'язання переглядати, удосконалювати і розширювати тематику публікацій відповідно до світовим рівнем наукового прогресу. Читацька аудиторія: науковці, викладачі співробітники вищих навчальних закладів, аспіранти та студенти, ІТ фахівці-практики. ISSN 2663-0176 (Print) ISSN 2663-7731 (Online)

Засновник і видавець: Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ), Україна

Представлення в системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова"; CrossRef, Clarivate, OAJI, DOAJ, ESJI, Google Scholar, Index Copernicus, UIA, SCRIBD, SCOPUS, PBN, Російський індекс наукового цитування.
Просмотр