eONPUIR

Статті каф. РТП

Статті каф. РТП

 

Последние добавления

 • Агаджанян, Арутюн Рубенович; Ahadzhanian, Arutiun; Кожухар, Андрій Вадимович; Кожухар, Андрей Вадимович; Kozhukhar, Andrіі (Одесса, 2020)
  Вдосконалюються методи прийняття рішень в СПР, шляхом використання методів теорії ігор
 • Коханов, Александр Борисович; Левкосвкая, Мария Юрьевна (2016-05)
  В статье описан способ модуляции угловой компоненты сигнала с квадратурной угловой модуляцией (КУМ) с целью уменьшения ширины спектра за счет использования сигналов с однополосной квадратурной модуляцией сигнала. Это ...
 • Kokhanov, Aleksandr; Zakharov, Victor (Springer, 2005-12)
  Abstract —Modified algorithms based on the Hartley transform (HT) are developed for solution of such important problems of digital signal processing as the calculation of cyclic convolutions and cross-correlation ...
 • Деревягин, Ярослав Вікторович (Odessa Polytechnic University, 2016)
  Розглянуті основні чинники взаємодії викладача зі студентами, які головним чином залежить від викладача. Вибір викладачем оптимально доцільних засобів взаємодії сприяє продуктивному науковому співробітництву, навчально-п ...
 • Дмитриев, Эдуард Алексеевич; Деревягин, Ярослав Викторович (Odessa Polytechnic University, 2002)
  Приведен метод решения задачи устойчивой работы гидромеханической системы с нелинейными элементами и обратными связями при помощи анализа модели, учитывающей свойства механизма низкочастотных автоколебательных процессов.
 • Дмитриев, Эдуард Алексеевич; Емельянов, Сергей Викторович (2000)
  Рассматривается система диагностирования дефектов конструкции на переходных и стационарных режимах работы в реальном времени.
 • Емельянов, Сергей Викторович (2002)
  Методами распознавания образов в специально введенному цилиндрическом пространстве значений измеряемых параметров машин роторного класса сформулирован метод решения задачи локализации автоколебаний.
 • Сиропятов, О. А.; Сыропятов, А. А.; Syropiatov, O.; Запорожцев, К. А.; Zaporozhtsev, K. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  Розглянуто систему захисту інформації у радіоканалі, яка була виконана за допомогою швидкої перебудови частоти та вбудованої системи шифрування голосу і даних.
 • Куценко, О. П.; Куценко, А. П.; Kutsenko, О. P.; Дерябін, М. Ю.; Deryabin, M. Yu. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  У роботі проведена розробка пристрою дистанційного контролю і управління параметрами вібростенду. Основною вимогою до схеми управління вібростенду є підтримка певного рівня або сили вібрації із заданою точністю і можливість ...
 • Фонар, Л. С.; Fonar, L. S.; Доков, О. Ю.; Dokov, O. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  Активне поширення офісних та персональних обчислювальних машин вплинуло майже всі сфери людської діяльності. Через широке застосування, випадки порушення експлуатаційних умов стають дедалі частішими та різноманітнішими. ...
 • Фонар, Л. С.; Fonar, L. S.; Шалопа, І. В.; Shalopa, I. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  Моделювання цифрових налаштовуємих фільтрів. Приведено моделювання цифрових налаштовуємих фільтрів. Розглянуто структуру смугового фільтра, який описується коефіцієнтом передачі 2-го порядку. Побудовані сімейства ...
 • Фонар, Л. С.; Fonar, L. S.; Мансарлійська, Н. В.; Mansarliyska, N. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  Аналіз відгуку цифрових смугових фільтрів у динамічному стані. Проведено порядкові обчислення для звичайного фільтру та для гаусового смугового фільтру. Розглянуто імпульсні характеристики цих двох фільтрів. Показано ...
 • Сиропятов, О. А.; Сыропятов, А. А.; Syropiatov, O.; Ковнір, М. О.; Ковнир, М. А.; Kovnir, M. O. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  Розглянуто сучасний метод сертифікації систем охоронної сигналізації за допомогою їх градуювання за ступенями надійності, згідно до європейського стандарту EN 50131.
 • Сиропятов, О. А.; Сыропятов, А. А.; Syropiatov, O.; Стрєльцов, О. С.; Стрельцов, А. С.; Strieltsov, O. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  Розглянуто системи контролю та управління доступом співробітників до об’єктів та приміщень на підприємстві з використанням електронних карток доступу та зчитування відбитків пальців.
 • Фонар, Л. С.; Фонарь, Л. С.; Fonar, L. S.; Бомбела, С. С.; Bombelа, S. S. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  У результаті роботи проведена розробка конструкції пристрою мікроконтролерного дистанційного керування температурою нагрівальної електропечі. Вимірювання температури в пропонованому термометрі засноване на зміні опору ...
 • Старцев, В. И.; Старцев, В. І.; Starsev, V.; Мисько, И. Ю.; Misko, I. Yu. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  Предложен прибор для измерения механический вибраций двигателя внутреннего сгорания . Устройство содержит: пьезоэлектрический датчик измеряющий виброускорение, зарядовый усилитель, преобразующий зарядов в напряжение, АЦП, ...
 • Коханов, А. Б.; Коханов, О. Б.; Kokhanov, A. B.; Пєтухов, Є. О.; Петухов, Е. О.; Pietukhov, Y. O. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  Рассмотрено построение фазированной антенной решетки для авиационного радиовысотомера. Оптимизированы параметры решетки применительно к условиям применения.
 • Ємельянов, С. В.; Yemelyanov, S. V.; Фокіна, Є. О.; Fokina, E. A. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  В роботі розглядаються особливості схемотехнічних рішень SDR приймачів, які впливають на можливість їх застосування в портативних радіостанцій. Показана необхідність при виборі умов експлуатації портативної радіостанції ...
 • Старцев, В. И.; Starsev, V.; Нитинский, И. С.; Nitinskuy, I. (Одеса: ОНПУ, 2018-05)
  Предложено схемное решение упрощающее регулировку чувствительности дифференциального усилителя заряда, применяемого для измерений вибрационных процессов. Приведены результаты моделирования устройства на ПЭВМ, подтверждающие ...
 • Агаджанян, А. Р.; Кушниренко, Н. И.; Aghajanian, A. R.; Kushnirenko, N. (О.: Наука і техніка, 2012)
  Ukrainiansystem of higher technical education inert responds to scientific and technological production innovations. The need for constant upgrading tiontraining and production facilities directly related to attracting ...

View more

Поиск в DSpace


Продвинутый поиск

Просмотр

Мой профиль

Поиск

Статистика

RSS Feeds