Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10275
Название: Кадрова безпека промислових підприємств: сутність, складові та заходи мінімізації загроз
Другие названия: Personnel security of the industrial enterprise: essence, components and measures of threats minimization
Авторы: Смоквіна, Ганна Анатоліївна
Янковська, Ольга А.
Smokvina, Anna
Yankovska, Olga
Ключевые слова: кадрова безпека
складові кадрової безпеки
загрози
personnel security
personnel security components
threats
Дата публикации: 12-Фев-2019
Издательство: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Библиографическое описание: Smokvina G. A. Personnel security of the industrial enterprise: essence, components and measures of threats minimization / G. A. Smokvina, O. A. Yankovska // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 1 (7). – С. 38-45. – Режим доступу до журн.: https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No1/38.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.3402729
Smokvina G. A. Personnel security of the industrial enterprise: essence, components and measures of threats minimization / G. A. Smokvina, O. A. Yankovska // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2019. – № 1 (7). – С. 38-45. – Retrieved from https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No1/38.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.3402729.
Краткий осмотр (реферат): У статті визначено сутність кадрової безпеки, розглянуто підходи щодо її визначення, досліджені та запропоновані ключові складові кадрової безпеки, їх підвиди (безпека праці, технологічна безпека, адміністративна безпека, естетична безпека, противоконфліктна безпека, кар’єрна безпека), надано визначення складовій «противоконфліктна безпека». Розглянуто загрози кадрової безпеки, їх класифікацію, з урахуванням яких запропоновано комплекс заходів з мінімізації загроз кадрової безпеки промислових підприємств та організаційні напрями зміцнення кадрової складової економічної безпеки. Імплементація цих заходів та напрямів зміцнення кадрової безпеки дозволить промисловим підприємствам зменшити або мінімізувати ризики, що пов’язані із кадровою безпекою, створити позитивний клімат у колективі, збільшити продуктивність праці
The article defines the essence of personnel security, examines approaches to its definition, examines and suggests key components of personnel security, their subspecies (labour safety, technological safety, administrative security, aesthetic safety, anti-conflict security, career safety), defines the component "anti-conflict security". The personnel security threats, their classification, on the basis of which have been proposed a set of measures to minimize threats to personnel security of industrial enterprises and organizational directions to strengthen the personnel component of economic security, have been considered. The implementation of these measures and directions for strengthening personnel security will allow industrial enterprises to reduce or minimize the risks associated with personnel security, create a positive climate in the team, and increase labour productivity.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No1/38.pdf
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10275
10.5281/zenodo.3402729
ISSN: 2521-6384
Располагается в коллекциях:Статті каф. ОАіА
Економічний журнал, № 1 (7), 2019

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
38.pdf463.07 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.