Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10518
Название: Qualification of the pressure compensator system for the management of accidents with complete loss of long power supply from VVER power plant
Другие названия: Кваліфікація системи компенсатора тиску для управління аваріями з повною втратою тривалого електропостачання енергоустановок з ВВЕР
Авторы: Skalozubov, Volodymyr
Spinov, Vladyslav
Pirkovskiy, Denys
Gablaya, Taisiia
Rafalskyi, Roman
Скалозубов, Володимир Іванович
Спінов, Владислав Михайлович
Пірковський, Денис Сергійович
Габлая, Таїсія Володимирівна
Рафальський, Роман Миколайович
Скалозубов, Владимир Иванович
Пирковский, Денис Сергеевич
Спинов, Владислав Михайлович
Рафальский, Роман Николаевич
Габлая, Таїсія Володимирівна
Ключевые слова: qualification
pressure compensator
accidents with complete loss of long-term power supply of nuclear power plants
кваліфікація
компенсатор тиску
аваріїз повною втратою тривалого електропостачання ядерних енергоустановок
Дата публикации: Сен-2019
Библиографическое описание: Skalozubov, V., Spinov, V., Pirkovskiy, D., Gablaya, T., Rafalskyi, R. (2019). Qualification of the pressure compensator system for the management of accidents with complete loss of long power supply from VVER power plant. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (58), 60-68.
Skalozubov, V. Qualification of the pressure compensator system for the management of accidents with complete loss of long power supply from VVER power plant / V. Skalozubov, V. Spinov, D. Pirkovskiy, T. Gablaya, R. Rafalskyi // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2019. - Вип. 2 (58). - С. 60-68.
Краткий осмотр (реферат): Developing effective accident management strategies with complete loss of long-term power supply at nuclear power plants requires the qualification of existing and promising passive safety systems that do not require power supply. One of the approaches to solving this problem is to qualify the system of pressure compensator for accidents with complete loss of long-term power supply. The original method of qualification of the system of pressure compensator for the conditions of accidents with complete loss of long-term power supply is presented, taking into account the significant dynamics of thermo-hydraulic processes in the reactor. As a result of the computational modeling of the developed method of qualification of the pressure compensator system for the conditions of failure with complete loss of long power supply, it is established that the effective action of the pressure compensator system to maintain the required level of coolant in the reactor is carried out up to 900 s from the beginning of the emergency process. At 2000 seconds from the start of the emergency process, the pressure in the pressure compensator increases to the maximum permissible values and there is an automatic opening of the safety valves of the pulse-relief device of the pressure compensator. Within the developed method defines the criteria, conditions and consequences of occurrence of water hammers due to overflow of the pressure compensator coolant, transonic modes of flow of two-phase flow in the flowing part of the pressure compensator relief valves and unacceptably accelerated closure of the safety valves at the maximum steam. The obtained criteria, conditions and consequences of water hammers in the pressure compensator system are in good agreement with the known experimental data. As a result of the calculated analysis it is established that in the process of an accident with a complete loss of long-term power supply, water hammers may occur due to the overflow of the volume of the pressure compensator when opening the safety valves and the transonic modes of flow of the two-phase flow in the flow part of the valve. An effective measure to prevent water hammers in the pressure compensator system is to increase the hydrodynamic resistance at the top of the pressure compensator by installing remote grilles. Qualified alternative passive safety systems that provide effective accident management with complete loss of long-term power supply with 900 seconds of start of the emergency process.
Для розробки ефективних стратегій управління аваріями з повною втратою тривалого електропостачання на ядерних енергоустановках необхідна кваліфікація діючих і перспективних пасивних систем безпеки, які не потребують електропостачання. Одним з підходів вирішення цієї проблеми є кваліфікація системи компенсатора тиску на умови аварій з повною втратою тривалого електропостачання. Представлений оригінальний метод кваліфікації системи компенсатора тиску на умови аварій з повною тривалою втратою електропостачання з урахуванням суттєвої динаміки теплогідравлічних процесів в реакторі. В результаті розрахункового моделювання за розробленим методом кваліфікації системи компенсатора тиску для умов аварії з повною тривалою втратою електропостачання встановлено, що ефективна дія системи компенсатора тиску з підтримки необхідного рівня теплоносія в реакторі здійснюється до 900 сек з початку аварійного процесу. На 2000 секунді з моменту початку аварійного процесу тиск в компенсаторі тиску збільшується до максимально припустимих значень і відбувається автоматичне відкриття запобіжних клапанів імпульсно-запобіжного пристрою компенсатора тиску. В рамках розробленого методу визначені критерії, умови та наслідки виникнення гідродинамічних ударів внаслідок переповнення теплоносієм компенсатора тиску, трансзвукових режимів течії двофазного потоку в проточній частині запобіжних клапанів компенсатора тиску і неприпустимо прискореного закриття запобіжних клапанів при зниженні тиску в паровому обсязі компенсатора тиску менше максимально допустимих значень. Отримані критерії, умови та наслідки гідродинамічних ударів в системі компенсатора тиску добре узгоджуються з відомими експериментальними даними. В результаті проведеного розрахункового аналізу встановлено, що в процесі аварії з повною втратою тривалого електропостачання можливе виникнення гідродинамічних ударів внаслідок переповнення теплоносієм обсягу компенсатора тиску при відкритті запобіжних клапанів і трансзвукових режимів течії двофазного потоку в проточній частині відкритих запобіжних клапанів. Ефективним заходом запобігання гідродинамічних ударів у системі компенсатора тиску є збільшення гідродинамічного опору у верхній частині компенсатора тиску шляхом установки дистанційних решіток.Необхідна кваліфікація альтернативних пасивних систем безпеки, що забезпечують ефективне управління аваріями з повною втратою тривалого електропостачання з 900 секунди початку аварійного процесу.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10518
ISSN: 2076-2429 (print)
2223-3814 (online)
Располагается в коллекциях:Статті каф. АЕС
Праці Одеського політехнічного університету, №2(58), 2019

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1579724356.pdf453.26 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.