Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10676
Название: Support for adoption of immediate anti-crisis solutions in the management of organization and technical systems
Другие названия: Підтримка прийняття термінових антикризових ріщень при управлінні організаційно-технічними системами
Авторы: Stanovska, Iraida
Kolesnikova, Kateryna
Lukyanov, Dmitry
Kostina, Marina
Cтановська, Іраїда Іванівна
Колеснікова, Катерина Вікторівна
Лук’янов, Дмитро Володимирович
Костіна, Марина Марсівна
Ключевые слова: anti-crisis management
physical analogy
virtual models
experimental validation
practical implementation
антикризове управління
фізична аналогія
віртуальні моделі
експериментальне підтвердження
практичне впровадження
Дата публикации: Янв-2020
Библиографическое описание: Stanovska, I., Kolesnikova, K., Lukyanov, D., Kostina, M. (2020). Support for adoption of immediate anti-crisis solutions in the management of organization and technical systems. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 1 (60), 128-141.
Support for adoption of immediate anti-crisis solutions in the management of organization and technical systems / I. Stanovska, K. Kolesnikova, D. Lukyanov, M. Kostina // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2020. - Вип. 1 (60). - P. 128-141.
Краткий осмотр (реферат): A method of supporting of urgent anti-crisis solution in managing of complex organizational and technical systems of responsible purpose, for example, in managing of projects / programs / portfolios, is proposed. Since anti-crisis decisions have to be made in the shortest possible time, and the parameters of both managed processes and the crises that they encounter differ in marginal multifactoriality and stochasticity until complete uncertainty, it is proposed to use approaches based on organizationalorganizational-based optimization. However, when making anti-crisis decisions, sometimes you have to neglect the accuracy and adequacy of the models used to identify the direction and parameters of actions that can save the process as a whole. The method is to temporarily replace organizational models that are inaccessible to the person involved in anti-crisis planning (by presence, time complexity, inaccuracy, stochasticity, etc.) with virtual physical (eg thermophysical) solutions to the problem of optimization of anti-crisis actions at this level and return to organizational models. Examples of organizational-hydraulic, organizational-electrical, and organizational-mechanical analogies are discussed, as well as the use of such analogies in process optimization and model simplification. For organizational-thermophysical analogy, experimental confirmation of the hypothesis and the proposed model was performed. A positive example of the use of the proposed method in the practice of project management is given. An approach to the designation of the relevant variables is proposed, which allows to distinguish them from the conventional notation of physical quantities.
Пропонується метод підтримки прийняття термінових антикризових рішень при управлінні складними організаційно-технічними системами відповідального призначення, наприклад, при управлінні проектами / програмами / портфелями. Оскільки антикризові рішення повинні прийматися в найкоротші терміни, а параметри як керованих процесів, так і криз, що їх спіткають, відрізняються граничною багатофакторністю та стохастичністю аж до повної невизначеності, запропоновано при розв’язанні задач оптимізації використовувати підходи, які базуються на організаційно-фізичні аналогії. При цьому при прийнятті антикризових рішень іноді приходиться нехтувати точністю та адекватністю використовуваних моделей заради виявлення напрямку та параметрів дій, які можуть врятувати процес в цілому. Метод полягає у тимчасовій заміні організаційних моделей, які недоступні (за наявністю, часовою складністю, неточністю, стохастичністю, тощо) особі, яка займається антикризовим плануванням, на віртуальні фізичні (наприклад, термофізичні), розв’язанні задачі оптимізації антикризових дій на цьому рівні та поверненні до організаційних моделей. Розглянуті приклади організаційно-гідравлічних, організаційно-електричних та організаційно-механічних аналогій, а також використання таких аналогій в оптимізації процесів та спрощення моделей. Для організаційно-теплофізичної аналогії виконано експериментальне підтвердження висунутої гіпотези та запропонованої моделі. Наведено позитивний приклад використання запропонованого методу в практиці проектного управління. Запропоновано підхід до позначення відповідних перемінних, що дозволяє відрізняти їх від загальноприйнятих позначень фізичних величин.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10676
ISSN: 2076-2429 (print)
2223-3814 (online)
Располагается в коллекциях:Статті каф. УСБЖД
Статті каф. ВММС
Статті каф. НГХМ
Праці Одеського політехнічного університету, №1(60), 2020

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
+013_Stanovska_Kolesnikova_Lukyanov_Prokopovych.pdf341.9 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.