Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10976
Название: 3D models of switching patterns of switching plants on elements by Berezovsky
Авторы: Berezovsky, Stanislav Alexandrovich
Березовський, Станіслав Олександрович
Березовский, Станислав Александрович
Ключевые слова: Berezovsky switching element
3D switching pattern by Berezovsky elements
switching plant
комутаційний елемент Березовського
3D комутаційний патерн елементів Березовського
комутаційна фабрика
Дата публикации: 2018
Библиографическое описание: Berezovsky, S. (2018). 3D models of switching patterns of switching plants on elements by Berezovsky. Odes`kyi polytechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (55), 72-81.
Berezovsky, S. 3D models of switching patterns of switching plants on elements by Berezovsky / S. Berezovsky // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - 2018. - № 2 (55). - C. 72-81.
Краткий осмотр (реферат): A feature of modern switching structures, systems, networks (SSSN=3SN) is a two-dimensional (2D) topology that is used in many commercial systems. Traditional SSSN is regular, but static – do not correspond to the rapid dynamics of the development of modern IT business; device management – distributed and too complex, not effective. Means of building modern networks are proprietary, closed for changes on the part of network owners and the scientific community. The new paradigm of building the 3SN is a software-configurable topology in which the level of control is separated from the data transfer devices and implemented programmatically, more simply and accordingly cheaper. In the article, a persuasive intellectual – heuristic solution is considered – creating a single universal tool for solving the problem of synthesizing new 2D and, especially, 3D topologies of SSSN in known spaces using elements of cognitive graphics-image information. The concept of switching pattern is introduced: at the physical level, the patented by Berezovsky switching element (SEB) and its conventional graphic designation-the second-order graphic line-is an ellipse. The construction of 3D reconfigurable and programmable switching structures, systems, networks (P3SN) for parallel structures of information and telecommunication systems involves the search for and development of new spatial architectural and topological solutions and new 3D conditional graphic symbols for the generating switching elements. 3D models give the researcher the opportunity to create his own polysemy material as an innovative database of interactive graphics to form a special visual knowledge base and to include the person / developer / operator in the process of solving a real scientific problem in an interactive mode. The proposed approach will help: create an environment for the automation of design and control; ensure the visibility of all traffic by the controller and request directly defined requirements for the P3SN and other functions for future applications.
Особливість сучасних комутаційних структур, систем, мереж (КССМ) – двомірна (2D) топологія, яка застосовується в багатьох комерційних системах. Традиційні КССМ відрізняється регулярністю, але статичні не відповідають швидкій динаміці розвитку сучасного IT– бізнесу, управління пристроями є розподіленим і занадто складним, або неефективним. Засоби побудови сучасних мереж є проприетарними, закритими для змін з боку власників мереж і наукової громадськості. Нова парадигма побудови КССМ – топологія, що програмно конфігурується, в якій рівень управління є відділеним від пристроїв передачі даних і реалізується програмно простіше і відповідно дешевше. Розглядається перспективне інтелектуально-евристичне рішення створення єдиного універсального інструментарію для вирішення проблеми синтезу нових 2D- і особливо, 3D-топологій КССМ в відомих просторах з використанням елементів когнітивної графіки – образного представлення інформації. Уводиться поняття «комутаційний паттерн»: на фізичному рівні запатентований комутаційний елемент Березовського (КЕБ) та його умовне графічне позначення – графічна лінія другого порядку – еліпс. Побудова 3D-реконфігурованих і програмованих комутаційних структур, систем, мереж (ПКССМ) для паралельних структур інформаційних і телекомунікаційних систем передбачає пошук і розробку нових просторових архітектурно-топологічних рішень і нових 3D-умовно-графічних позначень (УГП), інтелектуальних евристичних фреймових моделей для утворюючих комутаційних елементів. 3D моделі дають досліднику можливість створити власний полізнаковий матеріал як інноваційну базу інтерактивно-графічних даних для формування надалі спеціальної візуальної бази знань і включити людину / розробника / оператора в процес вирішення реальної наукової проблеми в діалоговому режимі. Запропонований підхід допоможе: створити середовище для автоматизації проектування і контролю; забезпечити видимість усього трафіку контролером і безпосередньо висувати певні вимоги до ПКССМ та запитувати інші функціонали для майбутніх додатків.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10976
ISSN: 2076-2429 (print)
2223-3814 (online)
Располагается в коллекциях:Статті каф. КСПТ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
+1545912544.pdf610.93 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.