Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11047
Название: Дослідження основних завдань Міжнародної організації праці та напрямів використання закордонного досвіду у вітчизняному законодавствІ
Другие названия: Research of the main objectives of the International labor organization and the directions of the use of foreign experience in domestic legislation
Авторы: Смоквіна, Ганна Анатоліївна
Кімінчиджи, Ганна Іванівна
Смоквина, Анна Анатольевна
Киминчиджи, Анна Ивановна
Smokvina, Anna
Kiminchidzhi, Hanna
Ключевые слова: Міжнародна організація праці, Конвенції, трудові стандарти, норми праці, ратифікація, рекомендації, Програма Гідної праці МОП
International Labor Organization, Conventions, labor standards, labor standards, ratification, recommendations, ILO Decent Work Agenda.
Дата публикации: Фев-2020
Издательство: Економіка: реалії часу
Библиографическое описание: Смоквіна, Г. А. Дослідження основних завдань Міжнародної організації праці та напрямів використання закордонного досвіду у вітчизняному законодавстві / Г. А. Смоквіна, Г. І. Кімінчиджи // ЕКОНОМІКА: реалії часу = ECONOMICS: time realities [Електрон. ресурс]. - Одеса, 2020. - № 1 (47). - С. 61-71.
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена дослідженню основних завдань та напрямків МОП в умовах стрімкого розвитку та змін в економічних відносинах, що вимагає більш ретельного регулювання та адаптації міжнародних трудових норм, стандартів, що висвітлені у Конвенціях МОП до вітчизняного законодавства. Охарактеризована структура, основні принципи, тематика діяльності та напрямки нормотворчої діяльності МОП. Проаналізовано фундаментальні Конвенції МОП у сферах: право на працю, регулювання заробітної плати, незаконного звільнення, рівність трудових прав та ін. Порівняно деякі Конвенції МОП за основними темами, що ратифіковані країнами світу, а також перспективні Конвенції для прийняття Україною. Запропоновано першочергові Конвенції для ратифікації Україною, що дозволить покращити ситуацію в суспільстві та на ринку праці.
The article is devoted to the study of the main tasks and directions of the ILO in the conditions of rapid development and changes in economic relations, which requires more careful regulation and adaptation of international labor standards, standards, which are covered in the ILO Conventions to the national legislation. The structure, basic principles, subject matter and directions of the ILO's rulemaking activity are described. The fundamental ILO Conventions are analyzed in the areas of: the right to work, regulation of wages, illegal dismissal, equality of labor rights, etc. Comparison of some ILO Conventions on major topics ratified by countries around the world, as well as promising Conventions for Ukraine to adopt. Priority conventions for ratification by Ukraine are proposed, which will improve the situation in society and in the labor market.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11047
ISSN: 2226-2172
Располагается в коллекциях:Статті каф. ОАіА

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
61.pdf457.88 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.