Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11288
Название: The project management of industrial buildings reengineering (reconstruction and completion)
Авторы: Kolesnikova, Kateryna
Колеснікова, Катерина Вікторівна
Колесникова, Екатерина Викторовна
Monova, D.
Монова, Д. А.
Naumenko, Eugene
Науменко, Євгенія Олександрівна
Науменко, Евгения Александровна
Kheblov, Ismail
Хеблов, Ісмаіл
Хеблов, Исмаил
Gurjev, Ivan
Гурьєв, Іван Миколайович
Гурьев, Иван Николаевич
Ключевые слова: Reengineering of building structures
creative project activities
completion
rebuilding
Реінжиніринг будівельних споруд
креативна проектна діяльність
перебудова
добудова
Дата публикации: 2017
Издательство: Одеса: [б. в.]
Библиографическое описание: Kolesnikova, K., Monova, D., Naumenko, Ye., Kheblov, I., Gurjev, I. (2017). The project management of industrial buildings reengineering (reconstruction and completion). Аutomation of technological and business processes, Vol. 9, Iss. 1, p. 32-38.
The project management of industrial buildings reengineering (reconstruction and completion) / K. Kolesnikova, D. Monova, Ye. Naumenko, I. Kheblov, I. Gurjev // Аutomation of technological and business processes = Автоматизація технолог. і бізнес-процесів. - 2017. - Vol. 9, Iss. 1. - P. 32-38.
Краткий осмотр (реферат): Creative element fate of any activity may not fall to zero because of the turbulent environment in which these activities are carried out, always prevents this. Environment that makes each building unique, that is, provides the main basis of the project. When we are talking about complex construction, the share of the creative component becomes very significant. First and foremost, this is explained by the duration of the construction work, during which time to happen risk events. The article analyses the processes of construction from the point of view of their conformity to the concept of project activities. It is shown that with increasing degree of difficulty of construction or time of the last share of creative activities in the overall project grows. In recent times more and more widespread work on re-engineering complex systems, for example, building constructions. This means repair of the building, but not a simple repair with restoration of the original, incorporated in the design of building elements and their interfaces, and partial or full replacement of items that fail or are outdated, new ones require first, a new design of their structures and production technologies, as well as the design of the accessories for the installation and technology is reshaping the object. Combining the two above-mentioned factors of growth of the share of creative activities during the project management of the re-engineering of building structures: complexity and construction time, received a cognitive model of such growth. Introduced the concept of "reengineering in construction" as a combination of the processes of adjustment and worn or completion of unfinished buildings. It is proved that any re-engineering in construction is the project activities. Provisions are tested in a real reengineering of industrial buildings with a positive technical and economic effect.
Креативна складова доля будь-якої діяльності не може опускатися до нуля, оскільки турбулентне середовище, в якому ця діяльність здійснюється, завжди цьому заважає. Середовище робить кожне будівництво унікальним, тобто надає йому головної ознаки проекту. Коли ж мова йде про складне будівництво, частка креативної складової стає вельми значною. В першу чергу, це пояснюється великим терміном будівельних робіт, під час якого встигають відбутися ризикові події. Проаналізовані процеси будівництва з точки зору їхньої відповідності поняттю проектна діяльність. Показано, що із підвищенням ступеня складності будівництва або термінів останнього частка креативної діяльності в загальному проекті зростає. Останнім часом все більшого поширення набувають роботи з реінжинірингу складних систем, наприклад, будівельних споруд. Це означає ремонт будівлі, але не простий ремонт із відбудовою початкових, закладених в проект будівлі елементів та їхніх сполучень, а часткову або повну заміну елементів, що вийшли з ладу або застаріли, на нові, які потребують спочатку нового проектування їх конструкцій та технологій виготовлення, а також конструкцій допоміжних вузлів для монтажу і технології саме перебудови об’єкта. Поєднуючи два згадані вище фактори зростання частки креативної діяльності під час управління проектом реінжинірингу будівельних споруд: складність та час будівництва, отримали когнітивну модель такого зростання. Введено поняття «реінжиніринг у будівництві» як поєднання процесів перебудови та добудови зношених або незакінчених будівель. Доведено, що будь який реінжиніринг у будівництві є проектною діяльністю. Розроблені положення випробувані у реальному реінжинірингу промислової будови із позитивним техніко-економічним ефектом.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://nbuv.gov.ua/UJRN/avtib_2017_9_1_8
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11288
ISSN: 2312-3125
2312-931X
Располагается в коллекциях:Статті каф. НГХМ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
avtib_2017_9_1_8.pdf410.85 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.