Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11329
Название: Уточнення розрахунку вартісної оцінки технічної підготовки виробництва наукоємної продукції машинобудівного підприємства
Другие названия: Refining the calculation of the technical preparation value manufacturing of scientific products of machine-building enterprise
Авторы: Захарченко, Віталiй Iванович
Захарченко, Виталий Иванович
Zakharchenko, Vitaly
Метіль, Тетяна Костянтинiвна
Метиль, Татьяна Константиновна
Methyl, Tatiana
Ключевые слова: оцінка
прибуток
наукоємність
вартість
продукція
виробництво
собівартість
estimation
profit
knowledge intensive
cost
production
Дата публикации: 20-Авг-2019
Издательство: ОНПУ
Библиографическое описание: Захарченко, В. І. Уточнення розрахунку вартісної оцінки технічної підготовки виробництва наукоємної продукції машинобудівного підприємства / В. І. Захарченко, Т. К. Метіль // Економ. журн. Одес. політехн. ун-ту. – 2019. – № 3 (9). – С. 39–44.
Краткий осмотр (реферат): У статті представлено точку зору щодо вирішення проблеми оцінки і обґрунтування економічних рішень відносно технічної підготовки виробництва наукоємної продукції на сучасному машинобудівному підприємстві. Представлено еквівалентна вартість висококваліфікованої праці як частина вартісної наукомісткої продукції, яка відповідає трудовим затратам конструкторів на її створення та спрощує їх роботу до прийняття відповідного досвіду. Запропоновано методичний підхід до вартісної оцінки науково-технічної продукції конструкторського і технологічного підрозділів підприємства. Доведено, що узагальнюючим показником виступає прибуток по окремим підрозділам підприємства та окремим напрямам його формулювання. Апробацію проведено на вітчизняному верстатобудівному підприємстві на прикладі складної вартісної системи.
The article presents the point of view regarding the solution of the problem of estimation and substantiation of economic decisions concerning the technical preparation of production of high-tech products at the modern machine-building enterprise. The equivalent cost of highly skilled labor is presented as part of cost-intensive high-tech products, which corresponds to the labor costs of designers to create it and simplifies their work before adopting relevant experience. The methodical approach to cost estimation of scientific and technical production of design and technological subdivisions of the enterprise is offered. It is proved that the general indicator is the profit by separate divisions of the enterprise and separate directions of its formulation. The testing was carried out at a domestic machine-tool enterprise on the example of a complex cost system.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): 10.5281/zenodo.3804622
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11329
ISSN: 2521-6384
Располагается в коллекциях:Статті каф.МЗЕІД
Економічний журнал, № 3 (9), 2019

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
39.pdf786.27 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.