Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11338
Название: Інтерпретація семантики розвитку підприємництва: співвідношення його категорії та дотичних понять, вплив інноваційно-інформаційної економіки сталого розвитку
Другие названия: Interpretation of the semantics of entrepreneurship development: the ratio of its category and related concepts, the impact of innovative information economy of sustainable development
Авторы: Філіппов, Володимир Юрійович
Филиппов, Владимир Юрьевич
Filippov, Volodymyr
Ключевые слова: підприємництво
розвиток підприємництва
підприємець
підприємницька діяльність
ознаки
семантичне коло
прототип
концепт
дефініція
інноваційно-інформаційна економіка сталого розвитку
entrepreneurship
entrepreneurship development
entrepreneur
entrepreneurial activity
features
semantic circle
prototype
concept
definition
innovation and information economy of sustainable development
Дата публикации: 10-Авг-2019
Издательство: ОНПУ
Библиографическое описание: Філіппов, В. Ю. Інтерпретація семантики розвитку підприємництва: співвідношення його категорії та дотичних понять, вплив інноваційно-інформаційної економіки сталого розвитку / В. Ю. Філіппов // Економ. журн. Одес. політехн. ун-ту. – 2019. – № 3 (9). – С. 154–160.
Краткий осмотр (реферат): Еволюція понятійно-категорійного апарату підприємництва набула логічного продовження в напрямку формування семантичного кола і усвідомлення дефініцій, дотичних розвитку підприємництва, їх адаптації до реалій становлення інноваційно-інформаційної економіки сталого розвитку. Враховано ролі підприємця – як носія підприємницької ідеї та джерела розвитку підприємництва, підприємницької діяльності – як цілеспрямованої діяльності підприємця, підприємництва – як результату їх інтеграції. Актуалізовано термін «розвиток підприємництва», який висвітлює якісні зміни підприємництва як процесу, що має різні за рівнем, вагомістю, впливом та спрямованістю наслідки, які охоплюють у певний спосіб інноваційну, соціальну, економічну, технологічну, наукову та екологічну сфери, а також як явища, що має ключові компоненти (складові, форми та види, інфраструктурну підтримку).
The evolution of the conceptual and categorical apparatus of entrepreneurship has become a logical continuation in the direction of forming a semantic circle and awareness of definitions related to the development of entrepreneurship, their adaptation to the realities of innovation and information economy of sustainable development. The role of the entrepreneur is taken into account – as a carrier of entrepreneurial idea and source of entrepreneurship development, entrepreneurial activity – as a purposeful activity of the entrepreneur, entrepreneurship – as a result of their integration. The term «entrepreneurship development” has been updated, which covers qualitative changes in entrepreneurship as a process that has different levels, importance, impact and direction of consequences, which in some way cover innovation, social, economic, technological, scientific and environmental spheres, as well as phenomena, which has key components (components, forms and types, infrastructure support).
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11338
10.5281/zenodo.3839256
ISSN: 2521-6384
Располагается в коллекциях:Статті каф. менеджменту
Економічний журнал, № 3 (9), 2019

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
154.pdf485.91 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.