Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11358
Название: Концептуальні засади і гносеологія розвитку підприємництва як соціально-економічного явища
Другие названия: Conceptual principles and epistemology of business development as a socio-economic phenomenon
Авторы: Філіппов, Володимир Юрійович
Филиппов, Владимир Юрьевич
Filippov, Volodymyr
Ключевые слова: концептуальні засади
гносеологія
підприємництво
розвиток
соціально-економічне явище
понятійно- категорійний апарат
сталий розвиток
семантичне коло
концепт
парадигма
генезис
систематизація
сonceptual principles
epistemology
entrepreneurship
development
socio-economic phenomenon
conceptual and categorical apparatus
sustainable development
semantic circle
concept
paradigm
genesis
systematization
Дата публикации: 10-Дек-2019
Издательство: ОНПУ
Библиографическое описание: Філіппов, В. Ю. Концептуальні засади і гносеологія розвитку підприємництва як соціально-економічного явища / В. Ю. Філіппов // Економ. журн. Одес. політехн. ун-ту. – 2019. – № 4 (10). – С. 138–144.
Краткий осмотр (реферат): У підприємницькій субкультурі заохочуються будь-які нововведення, які максимально виявили себе у відповідній сфері діяльності. Офіційна система норм ґрунтується на організаційній структурі держави та на офіційній ідеології, де індивід функціонує рутино, праця підлягає регламентації та кількісній оцінці, система орієнтована на слухняність і посередність, а в неформальній системі праця ґрунтується на ініціативі, творчому підході, самостійній постановці та вирішенні завдань. У статті наведено консолідований ретроспективний аналіз еволюції понятійно-категорійного апарату терміну «підприємництво» до сучасних українських реалій. Доведено, що складно знайти таке визначення підприємництва, яке могло б відображати всі особливості, як у суспільній свідомості населення країни, так і в господарському житті. Обґрунтовано, що: сукупність визначень поняття «підприємництво» можна представити, як практичну діяльність та з урахуванням реалій сьогодення передбачається ще й наявність у підприємця базових знань з економіки, управління і організації виробництва в умовах ринку.
In the business subculture, any innovations are encouraged, the maximum expression of themselves in the relevant field of activity. The official system of norms is based on the organizational structure of the state and the official ideology, where the individual operates routinely, work is subject to regulation and quantification, the system is focused on obedience and mediocrity, and in the informal system work is based on initiative, creativity, self-determination. The article presents a consolidated retrospective analysis of the evolution of the conceptual and categorical apparatus of the term "entrepreneurship" to modern Ukrainian realities. It is difficult to find such a formulation of the category of "entrepreneurship", which could reflect all the features, both in the public consciousness of the population and in economic life. Thus, the set of defined concepts of "Entrepreneurship" can be represented as a practical activity, and taking into account the realities of today, along with this, the entrepreneur is also expected to have basic knowledge of economics, management and organization of production in market conditions.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11358
10.5281/zenodo.3835789
ISSN: 2521-6384
Располагается в коллекциях:Статті каф. менеджменту
Економічний журнал, № 4 (10), 2019

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
138.pdf394.72 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.