Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11563
Название: Інноваційність у забезпеченні сталого розвитку (лінгводидактичний погляд на проблему)
Другие названия: Innovation as a tool ensuring sustainable development (linguodidactical view of the problem)
Авторы: Коляда-Березовська, Тетяна Федорівна
Коляда-Березовская, Татьяна Фёдоровна
Koliada-Berezovska, Tetiana
Романова, Ольга Клавдіївна
Романова, Ольга Клавдиевна
Romanova, Olga
Ключевые слова: інноваційність
дистанційне навчання
проблемне навчання
лінгводидактика
сталий розвиток особистості
innovativeness
distance learning
problem-based learning
linguodidact
personality sustainable development
Дата публикации: Апр-2021
Издательство: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Библиографическое описание: Коляда-Березовська, Т. Ф. Інноваційність у забезпеченні сталого розвитку (лінгводидактичний погляд на проблему) / Т. Ф. Коляда-Березовська, О. К. Романова // Role of Science and Education for Sustainable Development : Series of monographs Faculty of Аrchitecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology : monograph-44 / Edited by M. Wierzbik-Strońska, I. Ostopolets. - Katowice, 2021. - P. 791-797.
Краткий осмотр (реферат): In the sustainable development strategy context innovations are considered from the linguodidactics standpoint as an inherent component of the education system modernization, with the innovation terminological and typological aspects analysis. A particular attention is paid to social process innovations related to pedagogy that determine the person’s sustainable development by changing priorities in language teaching; emphasized is the role of the course’s linguistic and cultural component which contributes to the formation of multilingual multicultural personality. The emphasis is placed on the fact that the teacher as a researcher-analyst while foreign language teaching should promote, based on the integrated use of traditional and modern computer and information technologies as well as technological innovations, a sustainable development of independent, extracurricular activities, as these educational activities types do embody the developmental, stimulating and research functions, meanwhile that the distance classes format allows speaking about a fundamentally new organization of educational activities.
У контексті стратегії сталого розвитку з позицій лінгводидактики розглядається інноваційність як іманентний складник модернізації системи освіти, аналізуються термінологічний і типологічний аспекти інновацій. Увага приділяється соціальнім, процесним інноваціям, що стосуються педагогіки та зумовлюють сталий розвиток особистості шляхом зміни пріоритетів у викладанні мови, підкреслюється роль лінгвокультурологічної компоненти курсу. Акцент зроблений на тому, що викладач як дослідник-аналітик у процесі навчання нерідній мові повинен на основі комплексного використання традиційних і сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій, технологічних інновацій, сприяти сталому розвитку сфери самостійної, позааудиторноїроботи, оскільки цим видам навчальної діяльності властиві розвиваюча, стимулююча і дослідницька функції, а дистанційний формат занять дає можливість говорити про принципово нову організацію освітньої діяльності.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11563
ISBN: 978–83–960717–0–5
Располагается в коллекциях:Статті каф. УМ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Mono 44_05.04.2021.pdfINNOVATION AS A TOOL ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT2.31 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.