Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11865
Название: Електронні навчальні засоби в україномовній підготовці Інокомунікантів
Другие названия: Electronic teaching aids in the ukrainian-language training of foreign speakers
Авторы: Коляда-Березовська, Тетяна Федорівна
Коляда-Березовская, Татьяна Фёдоровна
Koliada-Berezovska, Tetiana
Романова, Ольга Клавдіївна
Романова, Ольга Клавдиевна
Romanova, Olga
Ключевые слова: дистанційне навчання
лінгводидактика
електронне освітнє середовище
інноваційні освітні технології
когнітивно-кліаративний підхід
distance learning
linguodidactics
electronic educational environment
innovative educational technologies
cognitive-clearing approach.
Дата публикации: Июл-2021
Издательство: Одеса : АСТРОПРИНТ
Библиографическое описание: Коляда-Березовська, Т. Ф. Електронні навчальні засоби в україномовній підготовці iнокомунікантів / Т. Ф. Коляда-Березовська, О. К. Романова // Мова : наук.-теорет. часоп. з мовознавства. – 2021. – № 35. – С. 215–221.
Краткий осмотр (реферат): Мета статті — висвітлити ключові проблеми, пов’язані зі створенням у закладах вищої освіти України електронного освітнього середовища, яке б уможливило суттєве підвищення ефективності й якості навчання студентів з числа іноземних громадян. Предметом розгляду є інноваційні освітні технології, принципи та підходи, які дозволяють впроваджувати формат дистанційної освіти найбільш ефективно. Результати дослідження дають підстави стверджувати, що створення електронних навчальних засобів з української як іноземної – процес, який вимагає не тільки знань з мови й методики викладання, а ще й володіння комп’ютерними технологіями та елементами комп’ютерного дизайну, тобто взаємодії між фахівцями-лінгвістами та ІТ-спеціалістами щодо спільної розробки електронних навчальних посібників; підтверджують, що застосування когнітивно-кліаративного підходу в лінгводидактиці дозволяє підготовити необхідну методичну базу для роботи у сфері «e-learning» і тим самим забезпечити ефективне використання інноваційних освітніх технологій для україномовної підготовки інокомунікантів у режимі дистанційного навчання, враховуючи турбулентність сучасного світу. Висновки: подальше дослідження і розв’язання проблем, пов’язаних з проектуванням електронних дидактичних матеріалів для дистанційного формату навчання є одним з найактуальніших наукових напрямків, оскільки у вітчизняній системі освіти відсутня універсальна технологія розробки необхідних освітніх матеріалів для дистанційного навчання, в тому числі і відповідних стандартів.
This article is purposed to highlight the key issues related to the electronic educational environment creation in the Ukrainian higher education institutions that would significantly improve the efficiency and quality of foreign students training. The considered subject refers to innovative educational technologies, principles and approaches that allow most effectively implementing the distance education format. The study results give grounds to assert that the creation of e-learning tools for Ukrainian as a second language teaching is a process that requires not only knowledge of language and teaching methods, but also does imply mastering of computer technology and computer design elements, i.e. interaction between linguists and IT specialists for the electronic textbooks joint development; clearly evidenced is that the application of cognitive-clearing approach in linguodidactics allows to prepare the necessary methodological basis for “e-learning” environment operation and thus ensure the effective use of innovative educational technologies for foreign speakers learning the Ukrainian as a second language through distance learning, given the modern world’s turbulence. Conclusions: further research in the field seeking solution of problems related to the electronic didactic materials for dis- tance learning development is one of the top priority relevant scientific areas, as the national education system today still is in need for an universal technology for distance learning necessary educational materials and teaching aids development, suffering inter alias, from the lack in relevant standards.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11865
ISSN: 2307–4558
2414–9489
Располагается в коллекциях:Статті каф. УМ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
mova35_1.pdfЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ЗАСОБИ216.24 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.