Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11875
Название: Simulation of a floating bollard of a ship lock by the finite element method
Другие названия: Моделювання плавучого болларду суднового шлюзу методом кінцевих елементів
Авторы: Yong Zhang
Юн Чжан
Юн Чжан
Sydorenko, Ihor
Сидоренко, Ігор Іванович
Сидоренко, Игорь Иванович
Prokopovych, Ihor
Прокопович, Ігор Валентинович
Прокопович, Игорь Валентинович
Yunxuan Zhang
Юнсюань Чжан
Юнсюань Чжан
Voronenko, Serhii
Вороненко, Сергій Вікторович
Вороненко, Сергей Викторович
Ключевые слова: river lock
floating bollard
3D modeling
stress-strain state
finite element method
річковий шлюз
плаваючий боллард
3D моделювання
напружено-деформований стан
метод кінцевого елементу
Дата публикации: 2021
Издательство: Одеса: [б. в.]
Библиографическое описание: Yong Zhang, Sydorenko, I., Prokopovych, I., Yunxuan Zhang, Voronenko, S. (2021). Simulation of a floating bollard of a ship lock by the finite element method. Odes`kyi Polytechnichnyi Universytet, Pratsi, 1 (63), 5–12.
Simulation of a floating bollard of a ship lock by the finite element method / Yong Zhang, I. Sydorenko, I. Prokopovych, Yunxuan Zhang, S. Voronenko // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – Одеса, 2021. – Вип. 1 (63). – P. 5–12.
Краткий осмотр (реферат): One of the main elements of the lock’s mooring equipment is the floating bollard. Failure of this element of the mooring equipment always leads to great difficulties in organizing ship passes in the lock, in terms of the arrangement of vessels in the lock chamber and the forced withdrawal of locks from work to bring the floating bollards into working condition. Therefore, the analysis of the performance of this element, both at the design stage and during operation, taking into account various options for its loading under the action of changing external conditions, is an urgent task. The article presents the results of a study of one of the structures of a floating bollard of a ship’s lock, which is in real operation. The studies were carried out using the finite element method, in which 3D modeling of the device under consideration was carried out and its stress-strain state was analyzed under various loading options, taking into account the dynamics of mooring operations and weather conditions. A comparative analysis of the created finite element model of the device under consideration with its simplified model in the form of an elastic beam system with a uniform cross section is carried out. A graphic interpretation of the results of the analysis of the stress-strain state of the device under consideration is given, in which the most loaded structural elements are distinguished. The identified location of the places of the largest stress-strain state is proposed to be used as a theoretical basis for the deployment of sensors of the system for alerting the state of the loading of the floating bollard of the ship lock.
Одним з основних елементів швартового обладнання шлюзу є плавучий боллард. Вихід з ладу даного елемента швартового обладнання завжди призводить до великих складнощів в організації судопропуска в шлюзі, в частині розміщення судів в камері шлюзу і вимушеного виводу шлюзів з роботи для приведення плавучих боллардів у робочий стан. Тому, аналіз працездатності даного елемента, як на стадії проектування, так і при експлуатації з урахуванням різних варіантів його навантаження при дії змінних зовнішніх умов, є актуальним завданням. У статті представлені результати дослідження однієї з конструкцій плавучого болларду суднового шлюзу, що знаходиться в реальній експлуатації. Дослідження проведені за допомогою методу скінченних елементів, при якому проведено 3D моделювання розглянутого пристрою і аналіз його напружено деформованого стану при різних варіантах навантаження, що враховують динаміку швартових операцій і погодні умови. Проведено порівняльний аналіз створеної скінчено-елементної моделі розглянутого пристрою з його спрощеною моделлю у вигляді пружної балкової системи з однорідним поперечним перерізом. Наведено графічну інтерпретацію результатів аналізу напружено деформованого стану розглянутого пристрою, при якому виявлені найбільш навантажені елементи конструкції. Виявлену локацію місць найбільш масштабного напружено деформованого стану запропоновано застосувати як теоретичну основу для розгортання датчиків системи попередження про стан навантаження плаваючого болларду суднового шлюзу.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11875
ISSN: 2223-3814
Располагается в коллекциях:Праці Одеського політехнічного університету, №1(63), 2021

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1632727808.pdf2.6 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.