Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11963
Название: Design of a direct current motor with a windingless rotor for electric vehicles
Другие названия: Розробка двигуна постійного струму з безобмотковим ротором для застосування в електротранспорті
Авторы: Ivliev, Dmytro
Івлєв, Дмитро Анатолійович
Ивлев, Дмитрий Анатольевич
Kosenkov, Volodymyr
Косенков, Володимир
Косенков, Владимир
Vynakov, Oleksandr
Вінаков, Олександр Федорович
Винаков, Александр Федорович
Savolova, Elvira
Савьолова, Ельвіра Вікторівна
Савелова, Эльвира Викторовна
Yarmolovych, Viktoria
Ярмолович, Вікторія Ярославівна
Ярмолович, Виктория Ярославовна
Ключевые слова: DC motor
switch
armature transverse reaction
number of pole pairs
двигун постійного струму
комутатор
поперечна реакція якоря
число пар полюсів
Дата публикации: 2021
Издательство: Technology Center
Библиографическое описание: Ivliev, D., Kosenkov, V., Vynakov, O., Savolova, E., Yarmolovych, V. (2021). Design of a direct current motor with a windingless rotor for electric vehicles. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/5 (112), 41–50.
Design of a direct current motor with a windingless rotor for electric vehicles / D. Ivliev, V. Kosenkov, O. Vynakov, E. Savolova, V. Yarmolovych // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – 4/5 (112). – Р. 41–50.
Краткий осмотр (реферат): Modern electric vehicles typically exploit synchronous motors with magnetoelectric excitation as traction engines. While possessing a series of undeniable advantages, the synchronous motor has one significant drawback ‒ the high cost predetermined by the high price of permanent magnets. In addition, the impossibility to disable a magnetic field in case of engine malfunction can lead to an emergency on the road. Given this, there is a need to design new structures of electrical machines with electromagnetic excitation. The structure of a DC traction motor with electromagnetic excitation involving the rotor or stator segmentation makes it possible to considerably weaken the field of the armature transverse reaction by decreasing magnetic conductivity of the magnetic circuit in the transverse direction. Therefore, such a structure lacks commutating poles and a compensation winding. There are no permanent magnets in the structure, all windings are stationary, an electronic switch is used instead of a collector, and a windingless low-inertia rotor does not require additional measures to remove heat. That all has made it possible to significantly reduce the cost of active materials for the traction engine and improve its reliability. To test the performance of the new design, a full-size model of the engine and a working experimental prototype were fabricated. Applying a synchronous jet engine with magnetization for the BMW i3 electric car as an analog, the engine calculations were performed and its simulation was carried out. The results of the analysis show that the mass of the new engine is 35 % greater than the mass of the analog but the cost of active materials is less than that of the analog by 63 %. The results testify to the possibility of implementing a given structure industrially
Зазвичай у сучасних електромобілях у якості тягових електродвигунів ви-користовують синхронні двигуни з магнітоелектричним збудженням. Маючи ряд переваг серед інших типів електричних машин, цей двигун має один істот-ний недолік –високу вартість, обумовлену високою ціною на постійні магніти. Крім цього, неможливість відключити магнітне поле при несправності двигуна може призвести до виникнення аварійної ситуаціїна дорозі. У зв'язку із цим виникає необхідність у розробці нових конструкцій електричних машин з елек-тромагнітним збудженням.Конструкція тягового двигуна постійного струмуз електромагнітним збудженням за рахунок сегментації статора або ротора дозволяє суттєво послабити поле поперечної реакції якоря шляхом зниження магнітної провідно-сті магнітопроводу в поперечному напрямку. Тому в даній конструкції немає необхідності в установці додаткових полюсів і компенсаційної обмотки.У конструкції відсутні постійні магніти, усі обмотки нерухомі, замість колек-тора використовується електронний комутатор,а безобмотковий малоінер-ціїний ротор не потребуєдодаткових мір по відводу тепла.Усе цедозволило суттєво зменшити вартість активних матеріалів тягового двигуна й підви-щити його надійність.Для перевірки працездатності нової конструкції були створені повнороз-мірний макет двигуна та робочий експериментальний зразок. Прийнявши в якості аналога синхронний реактивний двигун з підмагнічуванням для електро-мобіля BMW i3, були проведені розрахунки двигуна і його моделювання.Резуль-тати аналізу показують, що маса нового двигуна більше маси аналога на 35 %, але при цьому вартість активних матеріалів менше, ніж у аналога, на 63 %. Отримані результати дають підстави щодо можливості втілення даної кон-струкції уреальне промислове виробництво.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11963
ISBN: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.231733
Располагается в коллекциях:Статті каф. ЕМІ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
231733-Article Text-549448-1-10-20210831.pdf2.14 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.