Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12489
Название: The influence of cutting modes on wear resistance of cutters and accuracy of fine boring of steels
Другие названия: Вплив режимів різання на зносостійкість різців та точність тонкого розточування сталей
Авторы: Orgiyan, Оlexander
Оргіян, Олександр Андрійович
Оргиян, Александр Андреевич
Oborskyi, Hennadii
Оборський, Геннадій Олександрович
Оборский, Геннадий Александрович
Balaniuk, Anna
Баланюк, Ганна Василівна
Баланюк, Анна Васильевна
Kolesnik, Vasyl
Колеснік, Василь Михайлович
Колесник, Василий Михайлович
Dotsenko, Vadym
Доценко, Вадим Павлович
Доценко, Вадим Павлович
Ключевые слова: зносостійкість
точність
геометрія різців
одно- та дворізцеве розточування
режими різання
wear resistance
accuracy
cutter geometry
single- and double-cutter boring
cutting modes
Дата публикации: 2021
Издательство: Одеса: [б. в.]
Библиографическое описание: Orgiyan, A., Oborskyi, G., Balaniuk, A., Kolesnik, V., Dotsenko, V. (2021). The influence of cutting modes on wear resistance of cutters and accuracy of fine boring of steels. Odes`kyi Polytechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (64), 13–21. The influence of cutting modes on wear resistance of cutters and accuracy of fine boring of steels / A. Orgiyan, G. Oborskyi, A. Balaniuk, V. Kolesnik, V. Dotsenko // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (64). – P. 13–21.
Краткий осмотр (реферат): У роботі експериментально досліджено процеси тонкого розточування сталей, що забезпечують підвищення продуктивності та параметрів точності обробки. Шляхом варіювання режимів різання та спеціальної геометрії твердосплавних різців зі стружкозавиваючими фасками визначено умови, що забезпечують високу зносостійкість різальних лез, підвищення параметрів точності та якості обробки. В експериментах використовувалися однорізцеве розточування, а також дворізцеве оброблення методом розподілу подачі. На основі методу планування експерименту за наявності великої кількості вхідних параметрів, що варіюються, встановлені раціональні величини швидкості, подачі, глибини різання, а також параметри шорсткості, конусності і відхилень від круглості оброблених отворів. Уточнено вплив режимів тонкого розточування на зношування та стійкість ріжучих кромок. Вивчався також вплив податливості консольних борштанг на рівень коливань різця. Встановлено, що для борштангу малого діаметра <10 мм при глибині різання >0,1 мм виникають інтенсивні вібрації, що призводять до інтенсивного зносу різців. У попередніх експериментах встановлено, що розточування м’яких сталей (типу 20Х і сталі 30) значною мірою відрізняється від обробки твердіших сталей і вимагає застосування інших режимів різання. Хоча групи конструкційних вуглецевих, якісних і легованих сталей за умовами обробки та досягнутими в процесі тонкого розточування результати можуть відрізнятися незначно, проте при обробці сталей зі спеціальними властивостями виникає відмінна особливість – зростання рівня коливань зі збільшенням швидкості різання в інтервалі застосовуваних для інших сталей швидкостей. В роботі отримані результати експериментального дослідження процесу тонкого розточування сталі 35Л різцями з твердого сплаву Т30К4 і стружкозавиваючими фасками вздовж різальних лез.
This paper is devoted to experimental study of fine boring of steels, which improves performance and parameters of processing accuracy. The conditions that ensure high wear resistance of cutting blades and improvement of accuracy parameters and processing quality were determined by changing cutting conditions and special geometry of carbide cutters with chip-curving chamfers. In the experiments, single-cutter boring was used, as well as double-cutter according to the feed division method. On the basis of the method of planning an experiment in the presence of a large number of variable input parameters, rational values of speed, feed, depth of cut, as well as parameters of roughness, taper and deviations from the roundness of the machined holes are established. The effect of fine boring modes on wear and tool life of cutting edges has been clarified. The influence of the compliance of cantilever boring bars on the level of oscillation of the cutter was also studied. It was found that intense vibrations occur for boring bars of small diameter <10 mm at a depth of cut >0.1 mm, resulting in intensive wear of the cutters. In preliminary experiments, it was found that boring of soft parts (type 20X and steel 30) is significantly different from machining harder steels and requires the use of other cutting conditions. Although the groups of structural carbon, high-quality and alloy steels may differ insignificantly in terms of processing conditions and the results achieved in the process of fine boring, however, for processing steels with special properties, a distinctive feature arises, namely increase in the level of vibrations with increasing cutting speed within the range usually used for other steels. This paper shows results of an experimental study of the process of thin boring of 35L steel with cutters made of TЗ0K4 hard alloy and chip-curving chamfers along the cutting blades.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12489
ISSN: 2076-2429
Располагается в коллекциях:Статті каф. МІМ
Статті каф. ЦТІ
Праці Одеського політехнічного університету, №2(64), 2021

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1646079383.pdf2.96 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.