Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12525
Название: Досвід розвинених країн з питань розвитку ринку праці: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку в Україні
Другие названия: Experience of Developed Countries on Labor Market Development: Analysis of the Current State and Prospects of Development in Ukraine
Авторы: Смоквіна, Ганна Анатоліївна
Мойсей, Анастасія Володимирівна
Smokvina, Ganna Anatoliivna
Moisei, Anastasia Volodymyrivna
Смоквина, Анна Анатольевна
Моисей, Анастасия Владимировна
Ключевые слова: робоча сила,
ринок праці
зайнятість
безробіття
індикатори
розвинені країни
продуктивність праці.
Дата публикации: Дек-2021
Издательство: «Бізнес Інформ»
Библиографическое описание: Смоквіна Г. А. Досвід розвинених країн з питань розвитку ринку праці: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку в України / Г. А. Смоквіна, А. В. Мойсей // Бізнес Інформ. - 2021. - № 11. - C. 248-254.
Краткий осмотр (реферат): У статті досліджено досвід розвинених країн з питань функціонування та регулювання ринку праці з метою визначення перспектив його розвитку в Україні. Проаналізовано ключові індикатори ринку праці України, США, ЄС, Китаю та Канади, до яких віднесено: рівень безробіття, незатребувані професії, середній рівень заробітної плати, вимоги працевлаштування до іноземців, соціальний пакет. Розглянуто причини неста більності ринку праці країн у сучасних умовах, до яких належать: міграція, зниження народжуваності, наслідки пандемії COVID-19, що спричинила світовий економічний спад, після якого навіть економічно розвинені країни відновлюють економіку протягом року. Також розглянуто ще одну проблему ринку праці, яка відіграє ключову роль у нестабільності ринку праці кожної держави, – безробіття, яке на сьогодні має негативну тенденцію через пандемію COVID-19. Проведено порівняльний аналіз основних ознак ринку праці, притаманних розвиненим країнам, у результаті чого було визначено пріоритетні напрямки розвитку України. Визначено головну рушійну силу, що склалася на ринку праці, – це непродуктивність робочої сили. Проведено аналіз впливу чинників розвитку продуктивності робочої сили України. Враховуючи досвід розвинених країн, визначено пріоритетні завдання та напрями регулювання ринку праці нашої країни, що забезпечать стабільність економіки, низький рівень безробіт тя та конкурентоспроможність держави. Перспективою для подальших досліджень є поглиблення вивчення виявлених проблемних питань, які стосуються ринку праці нашої країни та його подальшого розвитку, а також аналіз впливу пандемії COVID-19 на ринок праці виключно з боку кваліфікаційно-професійних тенденцій
The article examines the experience of developed countries on the functioning and regulation of the labor market in order to determine the prospects for development in Ukraine. The key indicators of the labor market of Ukraine, USA, EU, China and Canada are analyzed, which include: unemployment rate, unclaimed professions, average salary, employment requirements for foreigners, social package. The reasons for the instability of the labor market in modern conditions are considered, which include: migration, declining birth rates, the effects of the COVID-19 pandemic, which caused a global economic downturn, after which even economically developed countries recover within a year. Another problem of the labor market, which plays a key role in the instability of the labor market of each country – unemployment, which currently has a negative trend due to the pandemic COVID-19. A comparative analysis of the main features of the labor market in developed countries defined priority directions of our country’s development. The identified main driving force in the labor market is labor productivity. The analysis of influence of factors of development of productivity of a labor force of Ukraine is carried out. Taking into consideration the experience of developed countries, priority tasks and directions of regulation of the labor market of our country are defined, which will provide stability of economy, low level of unemployment and competitiveness of the State. Prospects for further research are the deepening of identified issues related to the labor market of our country and further development of this market, as well as the analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on the labor market solely on the part of qualification and professional trends
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12525
ISSN: 2311-116X
Располагается в коллекциях:Статті каф. ОАіА

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
business-inform-2021-11_0-pages-248_254.pdf415.17 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
titul.pdf192.38 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.