Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1261
Название: New approach development for solution of cloning results detection problem in lossy saved digital image.
Другие названия: Розвиток нового підходу до вирішення питання виявлення результатів клонування в цифровому зображенні, збереженому із втратами .
Авторы: Kobozeva, A. A.
Grigorenko, S. M.
Кобозєва, А. А.
Григоренко, С. М.
Ключевые слова: digital image
cloning detection
ossy compression
low - rank approximation
цифро ве зображенн
виявлення клонування
стиснення з втратами
малорангова апроксимація
Дата публикации: 2016
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Kobozeva, A. A., Grigorenko, S. M. (2016). New a.pproach development for solution of cloning results detection problem in lossy saved digital image. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (49), 62-69.
Kobozeva, A. A., Grigorenko, S. M. New a.pproach development for solution of cloning results detection problem in lossy saved digital image / A. A. Kobozeva, S. M. Grigorenko // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2016. - Вип. 2 (49). - P. 62-69.
Краткий осмотр (реферат): The problem of detection of the digital image falsification results performed by cloning is considered – one of the most often used program tools implemented in all modern graphic editors. Aim : The aim of the work is further development of approach to the solution of a cloning detection problem having the cloned image saved in a lossy format, offered by authors earlier. Materials and M ethods : Further development of a new approach to the solution of a problem of cloning results detection in the digital image is presented. Approach is based on the accounting of small changes of cylindrical body volume with the generatrix, that is parallel to the OZ axis, bounded above by the interpolating function plot for a matrix of brightness of the analyzed image, and bounded below by the XOY plane, during the compression process. Results : Adaptation of the offered approach to conditions of the cloned image compression with the arbitrary factor of compression qu ality is carried out (compression ratio). The approach solvency in the conditions of the cloned image compression according t o the algorithms different from the JPEG standard is shown: JPEG2000, compression with use of low - rank approximations of the i mage matrix (matrix blocks). The results of computational experiment are given. It is shown that the developed approach can be used to de tect the results of cloning in digital video in the conditions of lossy compression after cloning process.
Розглянуто питання виявлення результатів фальсифікації цифрового зобр а- ження, здійсненої шляхом клонування  одного з найбільш час то використовуваних програмних інструментів, реалізованого у всіх сучасних графічних редакторах. Мета: Метою роботи є подальший розвиток підходу до вирішення питання виявлення клон у- вання в умовах збереження клонованого зображення у форматі із втратами, зап ропонованому авторами раніше. Матеріали і методи: Запропонований підхід засновано на врахуванні малості зміни об ’ єму циліндричного тіла з твірною, паралельною осі OZ , обмеженого зверху графіком інтерполюючої функції для матриці яскравості аналізованого зображення, знизу  площиною XOY , в процесі стиснення. Результати: Проведено адаптацію запропонованого підходу до умов стиснення клонованого зображення з довільним коефіцієнтом якості (коефіцієнтом стиснення). Продемонстровано можливість використання запропонованого підходу в умовах стиснення клонованого зображення відповідно до алгоритмів, що відрізняються від стандарту JPEG: JPEG2000, стиснення з використанням малорангових апроксимацій матриці (блоків матриці ) зображення. Наведено результати обчислювального експер и- менту. Показано, що розроблений підхід може бути використано для виявлення результатів клонування в цифровому відео в умовах подальшого після клонування стиснення із втратами.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1476296127.pdf
http://dspace.opu.ua/xmlui/handle/123456789/1261
ISSN: 2076 - 2429
2223 - 3814
Располагается в коллекциях:Статті каф. ІУЗІС
Статті каф. КСУ
Праці Одеського політехнічного університету, №2(49), 2016

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
10.pdf584.93 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.