Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12865
Название: Захист виконавчих файлів програм від несанкціонованого використання із застосуванням необоротної обфускації
Другие названия: Protection of program executable files from unauthorized use using irreversible obfuscation
Авторы: Чебанік, Валерія Олександрівна
Chebanik, Valeriia
Чебаник, Валерия Александровна
Stopakevych, Oleksii Arkadiiovych
Стопакевич, Олексій Аркадійович
Стопакевич, Алексей Аркадьевич
Ключевые слова: обфускація
піратство
зворотне інженерство
захист
Дата публикации: Июн-2022
Библиографическое описание: Чебанік, В. О. Захист виконавчих файлів програм від несанкціонованого використання із застосуванням необоротної обфускації: кваліфікаційна робота бакалавра: спеціальність 125 Кібербезпека / В. О. Чебанік ; керівник О. А. Стопакевич ; Нац. ун-т «Одес. політехніка». - Одеса, 2022. - 44 с.
Краткий осмотр (реферат): Кваліфікаційна робота на тему «Захист виконавчих файлів програм від несанкціонованого використання з застосуванням необоротної обфускації» на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125  Кібербезпека, спеціалізація, освітня програма: Кібербезпека, містить 9 рисунків, 2 додатки, 9 літературних джерела за переліком посилань. Робота виконана на 44 сторінках загального тексту і 42 сторінках основного тексту. Піратство програмного забезпечення є однією з основних проблем для розробників. Для захисту програмного забезпечення від незаконного розповсюдження недостатньо ліцензії, необхідно захистити програму від зворотної інженерії. Існують сотні способів захисту виконуваних файлів, однак вони також мають свій обхід. Ми створили програму-протектор мовою С++ під операційну систему Windows. Переважно цей протектор було розроблено для захисту власного програмного продукту, щоб захистити його від неасоційованого використання. Цей протектор є конкурентоспроможною програмою, так як у відкритому доступі не має подібних програм, тільки у платному сегменті. Перевагою розробленого протектору є те, що він має власну віртуальну машину, метод обфускації та унікальну ентропію, яка не схожа навіть на платні аналоги. Також перевагою є те, що для вже давно існуючих аналогів – зловмисники навчились відновлювати інструкції, а щоб виконати те саме, після накриття новим розробленим протектором з нуля – потрібно дуже багато часу.
Thesis on the topic "Protection of program executable files from unauthorized use using irreversible obfuscation" for the first (Bachelor's) level of higher education in specialty 125 in cybersecurity, specialization, educational program: cybersecurity, contains 9 Figures, 2 Appendices, 9 literature sources on the list of references. The work was completed on 52 pages of general text and 44 pages of main text. Software piracy is a major issue for developers. It is not enough to protect the software from illegal distribution, it is necessary to protect the program from reverse engineering. There are hundreds of ways to protect executables, but they also have a workaround. We have created a protector program in C ++ for the Windows operating system. Preferably, this protector was designed to protect your own software product to protect it from unauthorized use. This protector is a competitive program, as there are no similar programs in the public domain, only in the paid segment. The advantage of the developed tread is that it has its own virtual machine, obfuscation method and unique entropy, which is not even similar to paid counterparts. Another advantage is that for long-existing counterparts - attackers have learned to restore the instructions, and to do the same, after covering the newly developed tread from scratch - takes a long time.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12865
Располагается в коллекциях:Роботи бакалаврів та магістрів каф. КБПЗ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Захист виконавчих файлів програм від несанкціонованого використання із застосуванням необоротної обфускації.pdfкваліфікаційна робота бакалавра1.17 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.