Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12866
Название: Розробка додатка для шифрування текстової інформації з метою забезпечення безпеки каналу передачи даних
Другие названия: Development of an application for encrypting text information to ensure the security of the data channel
Авторы: Кошель, Єлизавета Володимирівна
Koshel, Yelyzaveta
Кошель, Елизавета Владимировна
Бобок, Іван Ігорович
Bobok, Ivan Ihorovych
Бобок, Иван Игоревич
Ключевые слова: інформаційна безпека
шифрування
загрози
методи захисту
Дата публикации: Июн-2022
Библиографическое описание: Кошель, Є. В. Розробка додатка для шифрування текстової інформації з метою забезпечення безпеки каналу передачи даних: кваліфікаційна робота бакалавра: спеціальність 125 Кібербезпека, спеціалізація «Управління кібербезпекою» / Е. В. Кошель ; керівник І. І. Бобок ; Нац. ун-т «Одес. політехніка». - Одеса, 2022. - 60 с.
Краткий осмотр (реферат): Кваліфікаційна робота на тему “ Розробка додатка для шифрування текстової інформації з метою забезпечення безпеки каналу передачі даних” на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125  Кібербезпека, спеціалізація, освітня програма: Управління кібербезпекою, містить 8 рисунків, 2 таблиці, 1 додаток, 25 літературних джерел за переліком посилань. Робота виконана на 60 сторінках загального тексту і 50 сторінках основного тексту. Метою роботи є захищення особистої інформації, яка зберігається або передається в текстовому вигляді, шляхом створення додатку для шифрування текстових даних. Об’єктом дослідження є захист інформації. Предметом дослідження є методи шифрування текстової інформації за допомогою різних методів шифрування. Аналізуючи закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про технічний захист інформації» були зроблені висновки про властивості інформації, її цінність і необхідність її захисту. У результаті виконання кваліфікаційної роботи був реалізований додаток для шифрування даних різними методами шифрування. Зроблено висновок, що в сучасному світі значимість інформації набуває особливого значення. Від нього залежить соціальний добробут власника інформації. Результати даної роботи можуть бути використані для приховання інформації, яка зберігається, або підвищення рівня безпеки каналу передачі даних.
Qualification work on "Development of the application for encryption of textual information to ensure the security of the data channel" to obtain the first (bachelor's) level of higher education in the specialty 125  Cybersecurity, specialization, educational program: Cybersecurity Management, contains 8 figures, 2 tables, 1 appendix, 17 references. The work is performed on 58 pages of general text and 44 pages of main text. The purpose of the work is protection personal information that is stored or transmitted in text form by creating an application for encrypting text data. The object of research is information protection. The subject of research is the methods of encrypting textual information using various encryption methods. By analyzing the laws of Ukraine "On Information", "On Access to Public Information", "On Technical Protection of Information", were made conclusions about the properties of information, its value and necessity for its protection. As a result of the qualification work, an application was implemented to encrypt data with different encryption methods. It is concluded that in the modern world the value of information becomes especially important. The economic and psychological status of the owner of the information depends on it. The results of this work can be used to hide the information stored, or increase the security of the data channel.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12866
Располагается в коллекциях:Роботи бакалаврів та магістрів каф. КБПЗ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Розробка додатка для шифрування текстової інформації з метою забезпечення безпеки каналу передачи даних.pdfкваліфікаційна робота бакалавра865.1 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.