Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13239
Название: Захист інформаційно-телекомунікаційних мереж від шкідливого програмного забезпечення в контексті сучасних гібридних війн
Другие названия: Protection of information and telecommunications networks from malicious software in the context of modern hybrid wars
Авторы: Симонова, Олена Михайлівна
Symonova, Olena Mykhailivna
Бобок, Іван Ігорович
Bobok, Ivan Ihorovych
Ключевые слова: інформаційна безпека
кібербезпека
фішинг
електронна пошта
Дата публикации: Дек-2022
Издательство: Симонова, О. М. Захист інформаційно-телекомунікаційних мереж від шкідливого програмного забезпечення в контексті сучасних гібридних війн: кваліфікаційна робота магістра спеціальність:125 Кібербезпека / О. М. Симонова : керівник І. І. Бобок ; Нац. ун-т «Одес. політехніка». - Одеса, 2022. - 49 с.
Краткий осмотр (реферат): Кваліфікаційна робота на тему «Захист інформаційно-телекомунікаційних мереж від шкідливого програмного забезпечення в контексті сучасних гібридних війн» на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 Кібербезпека, спеціалізація, освітня програма: Кібербезпека, містить 20 рисунків, 5 таблиць, 2 додатки, 48 літературних джерел за переліком посилань. Робота виконана на 73 сторінках загального тексту і 49 сторінках основного тексту. Метою роботи є розробка алгоритму та програмної реалізації захисту пошти від фішингових атак, яка може бути імплантована у сучасний браузер. Об’єктом дослідження роботи є процес забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних мереж від фішінгових атак. Предметом – методи ідентифікації та попередження фішингових атак. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: Вперше розроблено алгоритм виявлення небезпечних електронних листів, який відрізняється від існуючих комплексним підходом до аналізу і використанням раніше не застосованих у цьому напрямку методів, що дозволило значно підвищити ефективність аналізу. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці алгоритму захисту пошти від фішингових атак, яка може бути імплантована у сучасний веб-браузер. Результати роботи можуть бути використані для захисту інформаційно-телекомунікаційних мереж від розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та/або витоку даних.
Qualification work on the topic "Protection of information and telecommunications networks from malicious software in the context of modern hybrid wars" for obtaining the second (master's) level of higher education in the specialty 125 Cybersecurity, specialization, educational program: Cybersecurity, contains 20 figures, 5 tables, 2 appendices , 48 literary sources according to the list of references. The work was completed on 73 pages of the general text and 49 pages of the main text. The purpose of the work is to develop an algorithm and software implementation of mail protection against phishing attacks, which can be implanted in a modern browser. The object of research is the process of ensuring the security of information and telecommunication networks against phishing attacks. The subject is methods of identification and prevention of phishing attacks. The scientific novelty of the obtained results is as follows: For the first time, an algorithm for detecting dangerous e-mails was developed, which differs from the existing ones by a comprehensive approach to analysis and the use of methods not previously applied in this direction, which allowed to significantly increase the efficiency of the analysis. The practical significance of the obtained results lies in the development of an algorithm to protect mail from phishing attacks, which can be implanted in a modern web browser. The results of the work can be used to protect information and telecommunication networks from the spread of malicious software and/or data leakage.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13239
Располагается в коллекциях:Роботи бакалаврів та магістрів каф. КБПЗ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Симонова Олена Захист інформаційно-телекомунікаційних мереж від шкідливого програмного забезпечення в контексті сучасних гібридних війн.pdfкваліфікаційна робота магістра спеціальність:125 Кібербезпека1.73 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.