Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14098
Название: Модернізація стратегій і систем управління аваріями на ядерних енергоустановках з їх повним тривалим знеструмленням
Другие названия: Modernization of Management Strategies and Systems for Accidents at Nuclear Power Plants with Long-Term Total Blackout
Авторы: Скалозубов, Володимир Іванович
Кондратюк, Вадим Анатолійович
Письменний, Євген Миколайович
Комаров, Юрій Олексійович
Клевцов, Сергій Валерійович
Skalozubov, Volodymyr Ivanovych
Kondratiuk, Vadym Anatoliyovych
Pysmennyy, Yevgen Mykolayovych
Komarov, Yurii Oleksiyovych
Klevtsov, Sergii Valeriyovych
Ключевые слова: аварійний живильний насос
аварія з повним знеструмленням
кваліфікація
equipment qualification
total blackout accident
emergency feedwater steam driven pump
Дата публикации: 20-Янв-2023
Издательство: Одеський національний політехнічний університет
Библиографическое описание: Skalozubov, V., Kondratiuk, V., Pysmennyy, Ye., Komarov, Yu., Klevtsov, S. (2023). Модернізація стратегій і систем управління аваріями на ядерних енергоустановках з їх повним тривалим знеструмленням. Ядерна та радіаційна безпека, (2(98), 80-86. https://doi.org/10.32918/nrs.2023.2(98).08
Краткий осмотр (реферат): У сучасних екстремальних умовах експлуатації українських АЕС (особливо Запорізької АЕС) унаслідок зовнішніх воєнних впливів сталися десятки аварійних зупинок енергоблоків через повне або часткове зовнішнє знеструмлення. Повне тривале знеструмлення атомних енергоблоків стало однією з основних причин ядерної (важкої) та радіаційної аварії із катастрофічними екологічними наслідками на АЕС «Фукусіма-1» у 2011 році. Проведений раніше детерміністичний аналіз аналогічної аварії з повним тривалим знеструмленням енергоблоків з реакторами ВВЕР-1000 встановив неминучість виникнення ядерної аварії за умов перевищення гранично допустимої температури оболонок тепловидільних елементів ядерного палива. Перспективним підходом підвищення ефективності управління аваріями з повним знеструмленням ядерних енергоустановок є застосування аварійного живильного насоса з паровим приводом від парогенератора. Необхідною умовою впровадження такого підходу є кваліфікація аварійного живильного насоса з паровим приводом на надійність та працездатність у разі аварій з повним знеструмленням. У статті обґрунтовано критерії та умови кваліфікації аварійного живильного насоса з паровим приводом у перехідних і робочих режимах для забезпечення успішного виконання функцій безпеки щодо відведення залишкових тепловиділень від реактора та підтримки необхідного рівня живильної води в парогенераторі. На основі розробленої консервативної тепло-гідродинамічної моделі «реактор – парогенератор – аварійний живильний насос з паровим приводом» визначено конструкційно-технічні вимоги до системи аварійного живильного насоса з паровим приводом, які відповідають установленим критеріям та умовам кваліфікації. Встановлено, що ефективна працездатність аварійного живильного насоса з паровим приводом від парогенератора обґрунтована для перших 10 діб після повного знеструмлення. Отримані результати можуть бути застосовані під час модернізації стратегій та систем управління аваріями з повним тривалим знеструмленням атомних енергоблоків.
In today's extreme operating conditions of Ukrainian nuclear power plants (especially of the Zaporizhzhia  NPP), as a result of external military influences, dozens of emergency shutdowns of power units occurred due to total or partial loss of external power supply. The long-term total blackout of nuclear power plants became one of the main causes for nuclear (severe) and radiation accidents with catastrophic environmental consequences at the Fukushima-1 NPP in 2011. The previously conducted deterministic analysis of a similar accident with a long-term blackout of VVER-1000 power units showed the inevitability of a nuclear accident under the conditions of exceeding the maximum permissible temperature of the nuclear fuel cladding. A promising approach to increase the management efficiency for NPP total blackout accidents is the use of an emergency feedwater pump with a steam drive from a steam generator. The necessary condition for implementing such an approach is qualification of the emergency feedwater steam driven pump for reliability and operability in total blackout accidents. The article justifies the qualification criteria and conditions for the emergency feedwater steam driven pump in transient and operating modes to ensure the successful performance of safety functions regarding the residual heat removal from the reactor and maintenance of the required feedwater level in the steam generator. On the basis of developed conservative thermal and hydrodynamic model “reactor – steam generator – emergency feedwater steam driven pump”, the structural and technical requirements for the system of an emergency feedwater steam driven pump are determined, which meet the established qualification criteria and conditions. It was determined, that the effective performance of the emergency feedwater steam driven pump from a steam generator is justified for the first 10 days after total blackout. The obtained results can be applied during the modernization of management strategies and systems for accidents with long-term total blackout of NPP units.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14098
ISSN: 2073-6321
Располагается в коллекциях:Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety, 2(98), 2023

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1012-Текст статті-1499-1-10-20230626.pdf1.19 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.