Випуск №2(9) Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 23
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2015Розвиток творчих здібностей студентів засобами інноваційних методик (з досвіду роботи).Куцак, Т. О.; Kutsak, T. А .
2015Особливості правової освіти в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.Слєпухіна, Р. І .; Біла-Кисельова, А. А.; Slepuhina, R. I.; Bila-Kyselyova, A. A.
2015Методи формування мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців з електротехніки та електромеханіки під час вивчення дисципліни «Іноземна мови за професійним спрямуванням».Гончарова, В. Б.; Goncharova, V. B.
2015Аналіз системи «витрати—випуск—прибуток» як інструмент управління витратами підприємтваБоговіна, Ю. М.; Bogovina, U. M.
2015Інтенсифікація навчального процесу як необхідна умова розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців технічного профілю.Лебедь, Г. М.; Lebed, G. N.
2015Педагогічні умови організації навчального процесу з фізики, орієнтованого на формування пізнавальної самостійності студентів технічних коледжів.Семакова, Т. О.; Semakova, T. A.
2015Організація самостійної роботи на заняттях математики – шлях до залучення студентів у творчістьВоронова, Н. В.; Voronova, N. V.
2015Методи енергозбереження при виробництві чорних та кольорових металівФедіна, І. В.; Fedina, I. V.
2015Організація наукових досліджень в коледжіКомліченко, О. О.; Komlichenko, O. O.
2015Моделювання та розробка методів проведення оцінки природно-ресурсного потенціалу для розвитку екологічного туризму (на прикладі Херсонської області).Матвієнко, Т. В.; Matvienko, T. V.
2015Інтелектуальна складова процесу формування конкурентоспроможності туристичної галузіРотань, Н. В.; Rotan, N. V.
2015Теоретико-математична модель процесу перетворення геометричних образів САПР одягу.Сафонова, Г. Ф.; Трофименко, Т. М.; Safonova, G. F.; Trofimenko, T. M.
2015Математичні методи розрахунку спектроскопічних параметрів піонних атомів і актуальні проблеми теорії.Шахман, А. М.; Shakhman, A. M.
2015Моделі сучасних енергозберігаючих пристроїв.Клєпов, В. П.; Оксиненко, Є. О.; Klepov, V. P.; Oxinenko, E. O.
2015Перспективи розвитку вітроенергетики у південно-східному регіоні України.Дробот, Г. О.; Мокрані, О. О.; Drobot, H. O.; Mokrani, O. O.
2015Зміна економічних та екологічних показників роботи двигуна при використанні різних видів рідкого палива.Якушенко, С. О.; Аверін, П. Д.; Yakushenko, S. O.; Averin, P.
2015Аналіз методів та алгоритмів прийняття рішень щодо конструкції та роботи міні верстатів з ЧПККрижановська, О. В.; Kryzhanovska, O. V.
2015Методи альтернативних видів енергозабезпечення колледжуБудяцький, А. М.; Сорокін, О. М.; Bud’atskiy, А. M.; Sorokin, O. M.
2015Аналіз сучасного стану інформаційних технологій управління бізнес-процесами на ринку туристичних послуг УкраїниАрбузова, Ю. В.; Карлова, Н. І .; Багмет, Т. Є.; Arbuzova, Y. V.; Karlova, N. I.; Bagmet, T. E.
2015Методи обробки даних та створення програмних засобів для оптимізації поселення студентів в гуртожиток.Багмет, Т. Є.; Гущанінова, С. А.; Левченко, О. В.; Сафонов, М. С.; Bagmet, T. E.; Gushchaninova, S. A.; Levchenko, O. V.; Safonov, M. S.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 23