Випуск №4(11) Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 36
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2015Моделювання технологічних процесів у Feature Cam на лабораторному практикумі .Кузнєцова, Т. В.; Kuznetsova, T. V.
2015Формування умінь та навиків самостійної роботи у студентів під час теоретичного навчання .Воронова, Н. В.; Рослякова, С. В.; Voronova, N. V.; Roslyakova, S. V.
2015Використання емпіричних досліджень при викладанні соціології в політехнічному коледжі .Мадаєва, А. С.; Madaeva, A. S.
2015Розвиток критичного мислення студентів на заняттях з історії України .Слєпухіна, Р. І .; Slepukhina, R. I.
2015Формування мотивації навчання студентів технічних спеціальностей на заняттях з української мови .Ботвинюк, О . В .; Botvynyuk, O. V.
2015Використа ння сучасних освітніх технологій у в ивченні диисциплін напряму « Програмна інженерія ».Крутіна, Л. В.; Krutiyna, L. V.
2015Специфіка дистанційного навчання при вивченні дисциплін природничого циклу студентами ВНЗ І - ІІ акредитації .Задорожна, М . В .; Кумановський, Є. О.; Zadorozhna, M. V.; Kumanovskyi, E. O.
2015Використання мультимедійних технологій для підвищення якості освіти .Левченко, О. В.; Levchenko, O. V.
2015Веб - квест як технологія компетентнісно зорієнтованого навчання студентів політехнічних коледжів .Лебедь, Г. М.; Lebed, G. N.
2015Схематично-знакова методика при викладанні соціальних дисциплін .Осадча, Л. С.; Osadchaya, L. S.
2015Удосконалення методів організації навчальної та позанавчальної роботи зі слабко встигаючими студентами на відділеннях коледжу .Чебукіна, В . Ф .; Chebukina, V. F.
2015Дистанційне навчання : за і проти .Семакова, Т. О.; Заболотна, С. О.
2015Застаріла лексика як елемент стилізації історичної епохи в романі Л . Костенко « Берестечко »Удод, Л. В.; Литвиненко, К.; Udod, L. V.; Litvinenko, K.
2015Застосування диференціальних рівнянь до опису реальних процесів у курсах спеціальних дисциплін .Кузякіна, О. В.; Рослякова, С. В.; Kuzyakina, O. V.; Roslyakova, S. V.
2015Стратегія ВНЗ : тренди , технології та передова практикаЖивець, А. М.; Zhyvets, A. N.
2015Дослідження ризику використання мобільних систем « банк-клієнт».Клєпов, В. П.; Єгоров, Л. В.; Klepov, V. P.; Yegorov, L. V.
2015Проблеми мотивації до навчання в умовах сучасного стану ринку праці .Попенко, Т. В.; Васеньова, Ю. О.; Popenko, T. V.; Vasenyova, Y. O.
2015Циклова комісія - центр науково-прикладної та методичної роботи .Чебукіна, В . Ф .; Крижановська, О. В.; Chebukina, V. F.; Kryzhanivska, O. V.
2015Участь студентів у розробці і виготовленні лабораторного устаткування електричних , електронних і механотронних систем автомобілів у рамках курсового і дипломного проектування .Савченко, С. О.; Євдокімова, Н. В.; Savchenko, S. O.; Evdokimova, N. In.
2015Організація науково - дослідницької діяльності студентів в рамках клубів за інтересами .Дробот, Г. О.; Дрозд, Д. А.; Drobot, G. A.; Drozd, D. A.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 36