Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2303
Название: Вплив підкислення циркуляційної води на диференціальний розпо- діл дисперсної фази
Другие названия: Influence of acidification of circulating water on differential distribution of dispersed phase
Авторы: Гуляєнко, О . Б .
Чиченін, В . В .
Ахрамєєв., В . Г .
Gulyaenko, O . B .
Chichenin, V . V .
Ahrameev, V . G .
Ключевые слова: циркуляційна вода
додаткова вода
оборотна система охолодження
circulating water
additional water
reverse cooling system
Дата публикации: 2015
Издательство: Odessa Politechnic University
Библиографическое описание: Гуляєнко, О. Б. Вплив підкислення циркуляційної води на диференціальний розподіл дисперсної фази | О. Б. Гуляєнко, В. В. Чиченін, В .Г. Ахрамєєв // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2015. - Вип. 2 (46). - С. 75-78.
Краткий осмотр (реферат): Робота присвячена аналізу зв’язку технології обробки циркуляційної води оборотних систем охолодження з коагуляційно-агрегаційними властивостями грубодисперсних і колоїдних частинок дисперсної фази. В оборотних системах охолодження при освітленні додаткової води знижуються концентрації іонів HCO3 − і 2 CO3 − і підвищується рН. Поглинання в градирні циркуляційної водою атмосферної вуглекислоти компенсує це підвищення. Проведено оцінку ймовірності адгезії на поверхні дисперсної фази, розподіленої в об’ємі циркуляційної води, і на теплообмінній поверхні конденсатора за різних ступенів упарювання теплоносія. Розподіл мікродисперсних частинок охолоджуючої води, сорбо- ваних на теплообмінних поверхнях конденсатора (формування відкладень) і на поверхні більших частинок (агрегація час- тинок), віддзеркалює ефективність використаної технології підготовки води. Показано, що підкислення додаткової води сприяє розчиненню найбільш дрібнодисперсних фракцій, еквівалентно збільшує жорсткість обробленої води.
The paper analyzes the connection between processing technologies of circulating water cooling tower and coagulation-aggregation properties of colloidal particles of the dispersed phase. In circulating water cooling tower when clarifying additional water the reduction of HCO3 − and 2 CO3 − concentrations happens with corresponding pH increase. Absorption of atmospheric carbon dioxide by cooling tower circulating water offsets this increase. The estimation of the probability of adhesion to the surface of the dispersed phase, distributed in the volume of circulation water, and the heat exchange surface of the condenser for different degrees of evaporation of the coolant is made. The distribution of cooling water micro-disperse particles which are adsorbed on the heat exchange surfaces of the condenser (deposit formation) and on the surface of larger particles (particle aggregation) reflects the efficiency of applied water treatment technology. It is shown that acidification of additional water facilitates solution of most fine fractions and increases hardness of treated water.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/75-78.pdf
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2303
ISSN: 2076-2429
2223-3814
Располагается в коллекциях:Праці Одеського політехнічного університету, №2(46), 2015

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
75-78.pdf504.68 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.