Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3020
Название: The coefficient of efficiency of hydraulic circuits
Другие названия: Коефіцієнт ефективності гідравлічної мережі
Авторы: Butenko, O. G.
Бутенко, О. Г.
Ключевые слова: hydraulic circuit
useful power
shaft power
resistance of the circuit
coefficient of the energy perfected circuit
гідравлічна мережа
корисна потужність
потужність на валу
опір мережі
коефіцієнт енергетичної досконалості мережі
Дата публикации: 2017
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Butenko, O. G. (2017). The coefficient of efficiency of hydraulic circuits. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 1 (51), 48-51.
Butenko, O. G.The coefficient of efficiency of hydraulic circuits / O. G. Butenko // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2017. - Вип. 1 (51). - P. 48-51.
Краткий осмотр (реферат): Moving liquids by industrial and domestic hydraulic circuits annually requires tens of billions of kilowatts of electricity per hour. Today there is not any universal indicator that would characterize generalized conversion efficiency of electrical energy into hydraulic and efficiency of using of hydraulic energy. This greatly complicates the optimization of the hydraulic circuit parameters on energy criterion in its design or testing calculation. Aim: The aim of the research is to assess the losses in the discharge equipment of hydraulic circuits, as well as in pipeline through the introduction of common indicator of the effectiveness of transporting liquid. Materials and Methods: We show that specifications for energy efficiency of hydraulic circuit it is not enough the pumping efficiency of the installation, or calculate the efficiency of individual elements of the hydraulic circuits. To achieve the goal asked to enter the energetic coefficient of energy perfected circuit, which is the ratio of output flow power from the hydraulic circuit to the flow power on the pump shaft. Results: The proposed coefficient takes into account the loss of pressure in the pump and in the pipeline and provides an objective assessment of the energy efficiency of the circuit; in addition, it allows you to compare the energy perfection of hydraulic systems with different parameters and different pumps. The proposed coefficient should be used in the design of hydraulic circuits and during the checking calculation.
Переміщення рідин промисловими і побутовими гідравлічними мережами щороку потребує кілька десятків мільярдів кіловат електроенергії на годину. На сьогодні не використовують жодного універсального показника, який би узагальнено характеризував ефективність перетворення електричної енергії у гідравлічну і ефективність використання цієї гідравлічної енергії. Це суттєво ускладнює оптимізацію параметрів гідравлічної мережі за енергетичним критерієм при її проектному або перевірочному розрахунку. Мета: Метою роботи є оцінка втрат в нагнітальному обладнанні гідравлічної мережі, а також в трубопровідній її частині шляхом введення загального показника ефективності транс- портування рідини. Матеріали і методи: Показано, що для отримання характеристики енергетичної ефективності гідравлічної мережі не достатньо використання лише коефіцієнту корисної дії насосної установки, або розрахунку ефективності окремих елементів гідравлічної мережі. Для досягнення поставленої мети запропоновано ввести коефіцієнт енергетичної досконалості мережі, який є відношенням потужності потоку на виході із гідравлічної мережі до потужності потоку на валу насоса. Результати: Запропонований коефіцієнт враховує втрати напору в насосі та у трубопроводі і дає об’єктивну оцінку енергетичної ефективності мережі; крім того, він дозволяє порівнювати енергетичну досконалість гідравлічних мереж з різними параметрами і різними насосними установками. Запропонований коефіцієнт доцільно використовувати при проектуванні гідравлічних мереж та при проведенні перевірочних розрахунків.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1495534259.pdf
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3020
ISSN: 2076-2429
2223-3814
Располагается в коллекциях:Статті каф. ПЕГГД
Праці Одеського політехнічного університету, №1(51), 2017

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
3.pdf310.43 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.