Матеріали конференцій, семінарів каф. ЗМФ Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 46
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
20-Май-2020Использование дистанционного образования в EвропеПолусмяк, А. П.
Май-2020РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВЩукін, М.О.; Шуригін, К.А.; Гаврилюк, О.Ю.
Май-2020ВОЛЕЙБОЛ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗВОМоднов, Д.Ю.; Моісєєва, І.Д.
Май-2020ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВКокотєєв, П.Г.; Медведєв, О.О.
Май-2020ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИПодгорна, В.В.; Кузнецова, М.М.
Май-2020ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІДронова, І.І.; Сокольський, А.К.; Баранова, М.В.
Май-2020КРОСФІТ ЯК НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИДронова, І.І.; Баранова, М.В.
Май-2020ЗМЕНШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА УРБАНІЗОВАНІ СИСТЕМИ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ВІКОННИХ СИСТЕМСмик, С.Ю.; Ступакова, І.Г.
Май-2020GRID-ТЕХНОЛОГІЇДудзінський, Ю.М.; Дерій, К.І.
Май-2020СХЕМОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В ПРОЕКТУВАННІ ПОРТАТИВНОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИЯрова, І.А.; Сконечний, В.В.; Собянін, І.В.
Май-2020ФИЗИОЛОГИЧEСКИЕ ФУНКЦИИ OРГAНИЗМА И ПРOБЛEМЫ РAЗРAБOТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕДудзинский, Ю.М.; Мосейкина, С.А.
Май-2020«БІОНІЧНІ ГРИБИ» - НОВИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ БАКТЕРІЙ І НАНОТЕХНОЛОГІЙМанічева, Н.В.; Манічева, А.В.; Трапезникова, О.С.
Май-2020НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМАХМаничева, Н.В.; Александровский, С.Ю.
Май-2020ХАРАКТЕРИСТИКА И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ НОЛЬ-ВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗАДудзинский, Ю.М.; Нечитайло, В.А.
Май-2020ЛЕЧЕНИЕ РАКА С ПОМОЩЬЮ НАНОТЕХНОЛОГИЙДудзинский, Ю.М.; Коваленко, К.А.
Май-2020ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ГЕНЕТИКЕДудзинский, Ю.М.; Жубрева, В.Г.
Май-2020ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЛАЗА И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ НЕДОСТАТКИДудзинский, Ю.М.; Биднык, М.Ю.
Май-2020ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ И ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТВОРОВ МЕТОДОМ КАВИТАЦИИМаничева, Н.В.; Лещенко, Н.М.
Май-2020ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ. ЛІКУВАННЯ РАКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНОГО ПРИСКОРЮВАЧАМанічева, Н.В.; Єфименко, Т.М.
Май-2020КОСТНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ЗВУКАДудзинский, Ю.М.; Сакун, С.К.; Кушнир, К.О.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 46