Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/5752
Название: Відбір проб рідкого флюсу для газового аналізу на вміст водню
Другие названия: Sampling of liquid flux for gas analysis of the hydrogen content
Отбор проб жидкого флюса для газового анализа на содержание водорода
Авторы: Брем, Володимир Вікторович
Кожухар, Володимир Якович
Іванченко, Лілія Василівна
Дмитренко, Інна Вікторівна
Буга, Світлана Петрівна
Брем, Владимир Викторович
Brem, Volodymyr
Кожухарь, Владимир Яковлевич
Kozhukhar, Volodymyr
Иванченко, Лилия Васильевна
Ivanchenko, Liliia
Дмитренко, Инна Викторовна
Dmytrenko, Inna
Буга, Светлана Петровна
Buha, Svitlana
Ключевые слова: водень, електрошлаковий переплав, флюс, гідратація, пробовідбір
hydrogen, electroslag remelting, flux, hydration, sampling
водород, электрошлаковый переплав, флюс, гидратация, пробоотбор
Дата публикации: 2015
Издательство: www.seanewdim.com
Библиографическое описание: Відбір проб рідкого флюсу для газового аналізу на вміст водню / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, Л. В. Іванченко [та ін.] // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – 2015. – III (5), Iss. 41. – С. 57–62.
Краткий осмотр (реферат): Розробка технологічних параметрів переплаву, які б дозволили отримувати метал з найменшим вмістом водню є актуальною задачею. Проблема зниження вмісту водню в шлаковій фазі в процесах електрошлакового переплаву сталей і інших металів дотепер залишається невирішеної через недостатнє освоєння методів газового аналізу в даній області. Крім того з'ясувалося, що найбільші труднощі при аналізі на водень пов'язані з питаннями відбору проб рідких флюсів в процесі плавки й питаннями зберігання проб до аналізу. З урахуванням накопиченого досвіду роботи по відбору проб рідких флюсів в лабораторних і промислових плавках розроблено гартівний механічний пробовідбірник, який забезпечує високі стандартні умови відбору таких проб. Випробування цього пробовідбірника показало високу ефективність його роботи. Так одержані з його допомогою заскловані проби флюсів мають повну інертність і стійкість до вологи повітря, а також не вимагають спеціальних заходів обережності при зберіганні їх до аналізу. Показано, що гартівний механічний пробовідбірник є технологічно оперативним і універсальним пристроєм, який в практиці газового аналізу придатний не тільки для відбору проб із розплавів флюсів та шлаків але і для відбору проб рідкого металу.
The development of technological parameters of melting, which would allow to get the metal with the lowest hydrogen content is an actual task . The problem of reducing the content of hydrogen in the slag phase in the process of electroslag remelting of steel and other metals still remains unresolved through lack of development of methods of gas analysis in this area. In addition it was found that the greatest difficulties in the analysis of the hydrogen are associated with the issues of sampling of liquid flux during melting and storage of samples before analysis. With accumulated experience in sampling of liquid fluxes in laboratory and industrial meltings was developed hardening mechanical sampler, which provides a high standard of criteria of such samples. Test ofthis sampler showed the high efficiency of its work. So castelvania flux samples have full inertia and resistance to moisture of the air, and do not require special caution when storing them before the analysis. It was shown that the hardening mechanical sampler is technologically operational and universal device, which in practice of gas analysis is suitable not only for sampling from molten fluxes and slags but for sampling of liguid metal.
Разработка технологических параметров переплава, которые бы позволили получать металл с наименьшим содержанием водорода является актуальной задачей. Проблема снижения содержимого водорода в шлаковой фазе в процессах электрошлакового переплава сталей и других металлов до сих пор остается нерешенной через недостаточное освоение методов газового анализа в данной области. Кроме того выяснилось, что самые большие трудности при анализе на водород связанны с вопросами отбора проб жидких флюсов в процессе плавки и вопросами хранения проб до анализа. С учетом накопленного опыта работы по отбору проб жидких флюсов в лабораторных и промышленных плавках разработан закалочный механический пробоотборник, который обеспечивает высокие стандартные условия отбора таких проб. Испытание этого пробоотборника показало высокую эффективность его работы. Так полученные с его помощью застеклованные пробы флюсов имеют полную инертность и стойкость к влаге воздуха, а также не требуют специальных мер осторожности при хранении их до анализа. Показано, что закалочный механический пробоотборник является технологически оперативным и универсальным устройством, которое в практике газового анализа пригодно не только для отбора проб из расплавов флюсов и шлаков, но и для отбора проб жидкого металла.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/5752
ISSN: 2308-5258
Располагается в коллекциях:Статті каф. ТНРЕ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Jr.SEND III(5) 41. 2015 p.57-62.pdf1.23 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.