Науковий журнал "ЕКОНОМIКА: реалії часу" Главная страница раздела Просмотр статистики

Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 654 від 31.05.2013 р. ISSN: 2226- 2172 УДК 330 ББК 65 Авторський знак Е 40 Періодичність: 6 раз на рік

Просмотр

Коллекции этого раздела

Logo

“ЕКОНОМІКА: реалії часу”

Фаховий науковий журнал “ЕКОНОМІКА: реалії часу” створено на базі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за наказом ректора №73 від 08.08.2011р. на підставі рішення Вченої Ради ОНПУ (протокол №9 від 24 травня 2011р.).