Науковий журнал "ЕКОНОМIКА: реалії часу" Главная страница раздела Просмотр статистики

Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 654 від 31.05.2013 р. ISSN: 2226- 2172 УДК 330 ББК 65 Авторський знак Е 40 Періодичність: 6 раз на рік

Просмотр