Науковий журнал “Економічний журнал Одеського політехнічного університету“ Главная страница раздела Просмотр статистики

ISSN: 2521-6384 (Online), 2521-103X (Print) УДК 330 ББК 65 Авторський знак Е 40 Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №22841-12741ПР Періодичність: не менш чотирьох разів на рік

Просмотр

Подразделы этого раздела