Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6524
Название: Сonceptualization meaning «Еffectiveness activity of criminal-executive system»
Другие названия: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ»
Авторы: Goncharenko, O. G.
Kravchuk, A. V.
Balan, O. S.
Гончаренко, О. Г.
Кравчук, Г. В.
Балан, О. С.
Ключевые слова: rating
management quality
factors of production
performance
ефективність
оцінка
якість управління
фактори виробництва
результативність
Дата публикации: 2017
Издательство: Чернігів: Вид-во ЧНТУ
Библиографическое описание: Goncharenko, O. G. Сonceptualization meaning «Еffectiveness activity of criminal-executive system» / O. G. Goncharenko, A. V. Kravchuk, O. S. Balan // Науковий вісник Полісся. 2017 . № 4 (12). Ч. . С. 150-154.
Краткий осмотр (реферат): Urgency of the research. In conducting research into the activities of the criminal-executive system, the question arises of the possibility of studying this sphere as an economic component, which will form a certain production environment. Target setting. The criminal-executive system requires the development of a criterial system for evaluating the effects of its activities on different vectors. Actual scientific researches and issues analysis. The study of the problematic aspects of the economic efficiency of the criminal-executive system is devoted to the works of E. Bunov, A. Demidov, O. Pogudin, N. Matveeva, I. Shmarov and other scientists. Uninvestigated parts of general matters defining. Taking into account the experience of foreign countries and the reforms taking place in Ukraine, there is a need for expanded views on the criminal-enforcement system through the prism of economic and social efficiency. The research objective. The main aim of this scientific publication is to reveal the content and necessity of studying the socio-economic efficiency of the functioning of the criminal-executive system through the identification of key factors for assessing the consequences of its activities. The statement of basic materials. The criminal-executive system, as a socio-economic system, possesses specific features and features of the economic system and ensures the production of public goods. Today, investigating the concept of efficiency from thepoint of view of the useful final result of the functioning of social systems (in terms of the systemic approach, since any socio-economic system has its own "input-output"), which includes law enforcement agencies, and including bodies and institutions of criminal- Executive system. At the present stage, the development of a methodology for evaluating efficiency is a priority task for improving the management of the criminal-executive system as a whole, and its organs and institutions in particular. An objective system evaluation serves as the basis for determining the priority of the factors of effectiveness and the evaluation of the performance of the organs and penitentiary institutions and the quality of their management. Conclusions. The effectiveness of the criminal-executive system is to reduce social and economic losses from crime, taking into account the budget expenditures for financing law enforcement agencies. Correction of the convict should be considered as a condition, an instrument for reducing socioeconomic losses of society from crime.
Актуальність теми дослідження. Проводячи дослідження діяльності кримінально-виконавчої системи виникає питання про можливість вивчення даної сфери як економічного компонента, що формуватиме певне виробниче середовище. Постановка проблеми. Кримінально-виконавча система потребує розробки критеріальної системи оцінювання наслідків її діяльності за різними векторами. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблемних аспектів економічної ефективності кримінально-виконавчої системи присвячені праці Е.Бунова, А.Демидова, О.Погудіна, Н.Матвєєвої, І.Шмарова та інших вчених. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Враховуючи досвід іноземних країн та реформ, що відбуваються в Україні, виникає необхідність у розширені поглядів на кримінально-виконавчу систему через призму економічної та соціальної ефективності. Постановка завдання. Завдання даної наукової публікації є розкрити зміст та необхідність вивчення соціально-економічної ефективності функціонування кримінально-виконавчої системи. Виклад основного матеріалу. Кримінально-виконавча система, як соціально - економічна система, що володіє специфічними особливостями і ознаками економічної системи та забезпечує виробництво суспільних благ. Сьогодні досліджуючи поняття ефективності з позиції корисного кінцевого результату функціонування соціальних систем до якої відносяться правоохоронні органи, і в тому числі органи і установи кримінально-виконавчої системи. На сучасному етапі розробка методики оцінки ефективності є першочерговим завданням щодо вдосконалення управління діяльністю кримінально-виконавчої системи в цілому, та її органами та установами зокрема. Об’єктивна системна оцінка виступає основою визначення пріоритетності факторів ефективності та оцінки результативності діяльності органів та установ виконання покарань і якості управління ними. Висновки. Ефективність діяльності кримінально-виконавчої системи полягає в зниженні суспільних соціально-економічних втрат від злочинності з врахуванням витрат бюджету на фінансування правоохоронних органів. Виправлення засудженого слід розглядати як умову, інструмент зниження соціально-економічних втрат суспільства від злочинності.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6524
ISSN: 2410-9576
Располагается в коллекциях:Статті каф. ОАіА

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Гончаренко, Кравчук, Балан на англ.pdfCONCEPTUALIZATION MEANING «EFFECTIVENESS ACTIVITY OF CRIMINAL- EXECUTIVE SYSTEM»381.91 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.