Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6551
Название: Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями структурних одиниць ВНЗ МОН України № 696 – 32
Авторы: Гогунський, В. Д.
Колесніков, О. Є.
Колеснікова, К. В.
Олех, Т. М.
Ключевые слова: УПРАВЛІННЯ
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
ВИЛУЧЕННЯ
ВЕБ-СТОРІНКИ
МОНІТОРИНГ
ОЦІНКА
ПРАКТИКА
ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Дата публикации: Дек-2016
Издательство: Одеський національний політехнічний університет
Библиографическое описание: Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями структурних одиниць ВНЗ МОН України № 696–32 (проміжний, том 2) / В. Д. Гогунський, О. Є. Колесніков, К. В. Колеснікова, Т. М. Олех та ін. // Одес. нац. політех. ун-т. - 2016. - Звіт НДР 696-32. - 123 с.
Краткий осмотр (реферат): Розвиток та оновлення знань в освітній сфері щодо забезпечення проду-ктивної роботи багатьох освітніх, науково-освітніх, адміністративних, науко-во-методичних і науково-дослідних організацій, задіяних у процесах підго-товки висококваліфікованих фахівців і виконання наукових досліджень, пот-ребують вирішення важливих завдань у площині визначення особливостей управління освітньою сферою, аналізу умов її функціонування та формаліза-ції управлінських функцій. На часі є перехід від формальних концепцій адмі-ністративного управління до застосування векторної парадигми управління з формалізацією управління інформаційними середовищами. Об’єктом дослідження є процеси управління організаціями наукової сфери. Предметом дослідження є технічна складова проектно-векторного управління інформаційними середовищами для моніторингу та управління науковими дослідженнями наукових груп. У дослідженні виконана формалізація завдань розробки методології уп-равління проектами в інформаційній сфері України та визначено критерії оцінки ефективності інформаційної системи оцінки наукової діяльності струк-турних підрозділів ВНЗ МОН України. Результати дослідження спрямовані на розробку теоретичних засад нової інформаційної системи наукової діяльності ВНЗ МОН України, яка не має аналогів у вітчизняній та зарубіжній практиці. Проект орієнтований на розв’язання протиріч розвитку наукових досліджень в Україні, які породже-ні різноплановостю виконуваних наукових досліджень, що унеможливлює порівняння та оцінювання наукових результатів в контексті нового бачення та розуміння важливості Європейського вектору розвитку України.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6551
Располагается в коллекциях:НДРС каф. УСБЖД

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
ZvitОНПУ_2016_696-32+++.pdfЗвіт ОНПУ, 20163.07 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.