Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6849
Название: Тенденції розвитку торговельних підприємств України
Другие названия: DEVELOMENT TRENDS OF TRADE ENTERPRISES IN UKRAINE
Авторы: Фролова, Лариса Володимирівна
Іванчук, К. О.
Folova, Larysa V.
Ivanchuk, K.
Ключевые слова: торгівельне підприємство
роздрібна торгівля
тенденції розвитку
споживчі очікування
формат торгівлі
commercial enterprise
retail
trends of development
consumer expectations
retail format
Дата публикации: 2015
Библиографическое описание: Фролова, Л. В. Тенденції розвитку торговельних підприємств України / Л. В. Фролова, К. О. Іванчук // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 109–120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuete_2015_1_15
Краткий осмотр (реферат): Мета. Мета статті полягає в узагальненні й характеристиці основних тенденцій, що мають місце на нинішньому ринку роздрібної торгівлі, та визначення ключових детермінант його динамічного розвитку. Методи дослідження. Наукове дослідження проведене з використанням загальнонаукових і спеціальних методів. В основі статті лежить метод аналізу та синтезу, використання якого дозволило визначити базові детермінанти розвитку підприємств торгівельної галузі України й обґрунтувати тенденції їх динамічного розвитку. Використано метод економічного аналізу та графо-аналітичний метод, які в рамках системного підходу до проблем оцінки тенденцій розвитку торгівельних підприємств сприяли формуванню цілісного науково обґрунтованого тенденцій- ного прогнозу. Результати. Розглянуто основні показники-індикатори розвитку торгівельних підприємств України. Базуючись на результатах економічного аналізу, досліджено динаміку структурних зрушень формування роздрібного товарообігу торгівельних підприємств, з метою визначення змін платоспроможного попиту населення порівняно динамічні зміни роздрібного товарообігу з динамікою номінальних і реальних доходів населення. Встановлено основні проблеми та тенденції розвитку торгівельних підприємств на основі дослідження параметру споживчих очікувань та можливість нарощування інноваційного потенціалу підприємств сфери роздрібної торгівлі. Наукова новизна дослідження полягає у формуванні тенденційного прогнозу динамічного розвитку торгівельних підприємств на основі визначення базових детермінант забезпечення їх розвитку. Практичне значення полягає в тому, що визначені в рамках дослідження тенденції розвитку торгівельних підприємств формують вихідні передумови для обґрунтування драйверів динамічного розвитку окремих торгівельних підприємств.
Objective. The purpose of the article is the synthesis and characterization of major trends, which are taking place at the current retail market, and identify key determinants of its dynamic development. Methods. Scientific research was conducted with the use of general and special methods. At the core of the article is the method of analysis and synthesis, the use of which allowed to define the basic determinants of trade enterprises industry of Ukraine and justify their trends of dynamic development. The method of economic analysis and graph-analytic method were used that under the system approach to assess trends of commercial enterprises development gave the possibility to form a coherent science-based biased forecast. Results. The main indicators of Ukrainian trade enterprises development were reviewed. Based on the results of economic analysis, the dynamics of structural shifts concerning formation of retail trade enterprises turnover was studied. It was studied the comparison of the retail turnover dynamic changes with the dynamics of nominal and real incomes to determine changes in population effective demand. The basic problems and trends of commercial enterprises are established based on the research of consumer expectations parameter and the possibility of increasing the innovative capacity of retail enterprises. The scientific novelty of the research is that it was created some biased prediction of commercial enterprises dynamic development based on the definition of basic determinants of their development. The practical significance lies in the fact that the identified development trends of commercial enterprises form the initial assumptions to justify dynamic drivers of certain commercial enterprises.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuete_2015_1_15
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6849
ISSN: 2079-4819
Располагается в коллекциях:Статті каф. ПіТ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vdnuete_2015_1_15.pdfТенденції розвитку торговельних підприємств України775.13 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.