МАТЕРІАЛИ V І І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ К ОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ» 28 травня 2018 р. Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 87
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2018УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК НЕВІД ЄМНА СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУПродіус., Ю. І.; Лозовська, Л. А.; Лозовська, О. А.
2018АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇАверіхіна, Т. В.; Подпалова, Ю. К.
2018СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІПродіус, Ю. І.; Єгоров, М. Ю.
2018ПРИНЦИПЫ СОЦИО–ЭКОЛОГО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫХарічков, С. К.; Чічкан, О. С.
2018УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОРІННИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІМироненко, Крістіна Сергіївна
2018АКТУАЛЬНІСТЬ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС–ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯПродіус, О. І.; Скалозуб, М. І.
2018ОЦІНКА РИЗИКУ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІДорошук, Г. А.; Граціотова, Г. О.
2018СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИБровкова, О.Г.; Коцага, А. О.
2018ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК ВАЖЛИВОГО СКЛАДНИКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВАМамонтенко, Наталія Сергіївна; Лозовська, Л. А.; Лозовська, О. А.
2018ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІСааджан, В. А.; Кипибіда, А. О.
2018АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС–ПРОЦЕСІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАПродіус, О. І.; Гоцуляк, О. В.
2018МЕТОДИ НЕЙРОЛІНГВИСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В РЕКЛАМІ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВАЧукурна, О. П.; Мазур, Ю.
2018ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВААкулюшина, М. О.; Гижиця, М. В.
2018ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИАверіхіна, Т. В.; Яковенко, О. І.
2018МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ, ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУАверіхіна, Т. В.; Шаркова, Г. І.
2018СПЕЦІФІКА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІСвірідова, С. С.; Одут, К. С.
2018ВИПУСК СОЦІЛЬНО–ЗНАЧУЩИХ ТОВАРІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИЧернишова, Л. І.; Звонарьова, В. О.
2018ВИДИ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМГорголюк, Я. Ю.
2018ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІЧеркасова, Т. І.; Стоянова, Н. О.; Шишман, Н. В.
2018ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФРАСТРУКТУРА» ТА ЇЇ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВЛук’янчук, О. М.; Волкова, Д. В.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 87