Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8248
Название: Символічний блок корпоративної культури організацій
Другие названия: The symbolic power of corporate culture organizations
Авторы: Кубко, Валентина Петрівна
Ключевые слова: корпоративна культура, символ, емблема, колірна символіка, корпоративні обряди
corporate culture, symbol, emblem, color symbolism, corporate ceremonies
Дата публикации: 2014
Издательство: Дніпропетровськ: Вид-во «Грані»
Библиографическое описание: Кубко, В. П. Символічний блок корпоративної культури організацій // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2014. - № 3 (107), березень. – С. 35-40.
Краткий осмотр (реферат): Метою дослідження є розкриття сутності символічного блоку корпоративної культури та його роль у становленні й розвитку сучасної організації. Аналізується символічна складова корпоративної культури сучасних організацій. Розкривається роль символів у становленні та розвитку корпоративної культури організацій, їх ціннісних орієнтацій. Корпоративна культура характеризується як комплекс поведінкових норм, артефактів, цінностей, уявлень і понять, створеними організацією, що навчається долати перешкоди внутрішнього і зовнішнього характеру на шляху до успіху і процвітання, а також це соціально створені реалії, котрі надають нам здобуті методи вирішення проблем. Корпоративна культура виступає як рівень сформованості знань, умінь, навичок, технологічної діяльності з досягнення цілей певної організації. Простір корпоративної культури, в свою чергу, складається із смислів, символів, міфів, ідеологічних установок, поведінкових практик, комунікативних зв’язків та сукупності матеріальних об’єктів. Тобто, символи є загальним атрибутом поняття корпоративної культури і завдяки їм ціннісні орієнтації «передаються» усім членам організації. Символічний блок культури містить обряди, символи, міфи, легенди, героїчні особистості організації, які в досить образній і лаконічній формі відображають найбільш сильні, значимі грані культури компанії і її найважливіші орієнтири.
The purpose of the study is to outline the nature of the symbolic block of the corporate culture and its role in the formation and development of the modern organization. In this paper the symbolic part of the corporate culture of the modern organizations has been analyzed. The role of symbols in the development and formation of corporate culture organizations and their values is determined. Corporate culture is characterized as a set of behavioral norms, artifacts, values, ideas and concepts, which are created by the organization. The corporate culture has to help us overcome obstacles, internal and external, on the way to success and prosperity. Corporate culture is a socially created reality which helps us to solve certain problems. The corporate culture serves as the level of formation of knowledge, skills, technology activities to achieve the objectives of a certain organization. The space of corporate culture, in turn, consists of meanings, symbols, myths, ideological directives, behavioral practices, communication links and a set of material objects. Thus, the characters are a common feature of the concept of corporate culture and thanks to them the values of the orientation «are being transmitted» to all members of the organization. The symbolic block of the culture has rituals, symbols, myths, legends, heroic peculiarities of organizations that reflect the most concise strong forms of the company culture, its major landmarks in the laconic and figurative shape.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8248
ISSN: ISSN 2077-1800
Располагается в коллекциях:Статті каф. ІДМК

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
450-Текст статтi-881-1-10-20161024.pdf475.77 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.