Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8806
Название: Clarification of the definition and economic content of the category “Smartization”
Другие названия: Уточнення дефініції та економічного змісту категорії «Смартизація»
Авторы: Башинська, Ірина Олександрівна
Bashynska, Iryna
Башинская, Ирина Александровна
Ключевые слова: smartization
Industry 4.0
смартизация
смартизація
SMART
Дата публикации: Авг-2019
Библиографическое описание: Bashynska, I. O. Clarification of the definition and economic content of the category "smartization" / I. O. Bashynska // Причорном. економ. студії : наук. журн. – Одеса, 2019. – Вип. 43. – С. 79-82.
Краткий осмотр (реферат): У статті проаналізовано праці українських та зарубіжних учених на тему смарт-індустрії як складової частини Четвертої промислової революції (Industry 4.0). Виявлено, що не існує визначення поняття «смартизація». Представлено авторське тлумачення терміна, яке базується на трьох складниках: SMART-підході до визначення цілей, інноваційної активності (інноваціях) і інтелектуалізації виробництва. Розглянуто класичні складники SMART-підходу (за Дораном та Друкером), згідно з яким цілі мають бути конкретними, вимірюваними, досяжними, актуальними та обмеженими часом. Визначено, що смартизація має дві основні переваги перед інноваціями: вона, швидше за все, спрацює (адже вибираються лише перевірені нововведення, які є тими, що підприємству потрібні для досягнення своїх цілей), і компанія не витрачає додаткових грошей на розвиток новітніх технологій. Так, на відміну від інновацій це не забезпечує підприємству «прорив» у галузі, але сенсація здатна досягти кінцевої мети підприємства – зменшення витрат, збільшення частки ринку, лояльності клієнтів тощо. Третій складник, вплив якого враховувався, – інтелектуалізація виробництва. Наголошено, що під інтелектуалізацією виробництва авторами розглядається повний комплексний погляд на запити клієнтів і обробки замовлень, контроль сировини та інгредієнтів на гнучку й ефективну виробничу продукцію, мінімізуючи відходи, споживання енергії і просто, де інтелектуальні машини, системи та мережі здатні самостійно обмінюватися інформацією й обробляти інформацію для управління промисловими виробничими процесами, а не інше трактування терміна – процес використання інтелектуального капіталу для створення інтелектуальних товарів. Також наголошено на впливі сутності економічної безпеки на визначення терміна, вплив якої, головним чином, відображається у ефективному використанні ресурсів, підтриманні нормальних умов праці та максимальному досягненні поставлених цілей у коротко- та довгостроковій постійній зміні середовища. Вплив усіх складників було враховано в авторському визначенні терміна «смартизація» і наочно наведено на рисунку
The article analyses the works of Ukrainian and foreign scientists on the topic of the smart industry as a part of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0). It was revealed that there is no definition of the concept of “smartization”. The author’s interpretation of the term is presented, which is based on three components: the SMART approach to the definition of goals, innovative activity (innovation), and intellectualization of production. The standard elements of the SMART approach are considered (according to Doran and Drucker), according to which the goals should be specific, measurable, achievable, relevant, and time-limited. The focus is on the two main advantages of smartization over innovation. The influence of the third component – production intellectualization – is considered. The impact of the essence of economic security on the definition of the term is also noted. The influence of all components was taken into account in the author’s definition of the term “smartization”, and is clearly shown in the figure.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8806
Располагается в коллекциях:Статті каф. ОАіА

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Bashynska__79_82.pdf577.35 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.