Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8875
Название: THE COEFFICIENT OF EFFICIENCY OF HYDRAULIC CIRCUITS
Другие названия: Коефіцієнт ефективності гідравлічної мережі
Авторы: Butenko O.G.
Ключевые слова: hydraulic circuit, useful power, shaft power, resistance of the circuit, coefficient of the energy perfected circuit.
гідравлічна мережа, корисна потужність, потужність на валу, опір мережі, коефіцієнт енергетичної доскона- лості мережі.
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Butenko, O. G. (2017). The coefficient of efficiency of hydraulic circuits. Odes`ky Polytechnichnyi Universytet, Pratsi, 1 (51), 48-51.
Butenko, O. G. The coefficient of efficiency of hydraulic circuits / O. G. Butenko // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - 2017. - Вип. 1 (51). - С. 48-51.
Краткий осмотр (реферат): Moving liquids by industrial and domestic hydraulic circuits annually requires tens of billions of kilowatts of electricity per hour. Today there is not any universal indicator that would characterize generalized conversion efficiency of electrical energy into hydraulic and efficiency of using of hydraulic energy. This greatly complicates the optimization of the hydraulic circuit parameters on energy criterion in its design or testing calculation. Aim: The aim of the research is to assess the losses in the discharge equipment of hydraulic circuits, as well as in pipeline through the introduction of common indicator of the effectiveness of transporting liquid. Materials and Methods: We show that specifications for energy efficiency of hydraulic circuit it is not enough the pumping efficiency of the installation, or calculate the efficiency of individual elements of the hydraulic circuits. To achieve the goal asked to enter the energetic coefficient of energy perfected circuit, which is the ratio of output flow power from the hydraulic circuit to the flow power on the pump shaft. Results: The proposed coefficient takes into account the loss of pressure in the pump and in the pipeline and provides an objective assessment of the energy efficiency of the circuit; in addition, it allows you to compare the energy perfection of hydraulic systems with different parameters and different pumps. The proposed coefficient should be used in the design of hydraulic circuits and during the checking calculation.
Переміщення рідин промисловими і побутовими гідравліч- ними мережами щороку потребує кілька десятків мільярдів кіловат електроенергії на годину. На сьогодні не використовують жод- ного універсального показника, який би узагальнено характеризував ефективність перетворення електричної енергії у гідравлічну і ефективність використання цієї гідравлічної енергії. Це суттєво ускладнює оптимізацію параметрів гідравлічної мережі за енерге- тичним критерієм при її проектному або перевірочному розрахунку. Мета: Метою роботи є оцінка втрат в нагнітальному облад- нанні гідравлічної мережі, а також в трубопровідній її частині шляхом введення загального показника ефективності транс- портування рідини. Матеріали і методи: Показано, що для отримання характеристики енергетичної ефективності гідравлічної мережі не достатньо використання лише коефіцієнту корисної дії насосної установки, або розрахунку ефективності окремих елементів гідравлічної мережі. Для досягнення поставленої мети запропоновано ввести коефіцієнт енергетичної досконалості мережі, який є відношенням потужності потоку на виході із гідравлічної мережі до потужності потоку на валу насоса. Результати: Запропонований коефіцієнт враховує втрати напору в насосі та у трубопроводі і дає об’єктивну оцінку енергетичної ефективності мережі; крім того, він дозволяє порівнювати енергетичну досконалість гідравлічних мереж з різними параметрами і різними насос- ними установками. Запропонований коефіцієнт доцільно використовувати при проектуванні гідравлічних мереж та при проведенні перевірочних розрахунків
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8875
ISSN: ISSN 2076-2429 (print) ISSN 2223-3814 (online)
Располагается в коллекциях:НДРС каф. ПЕГГД

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
The_coefficient_of_efficiency_of_hydraulic_circuit.pdf310.43 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.