Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8991
Название: Efficiency of use of a hybrid solar collector
Другие названия: Ефективність використання гібридного сонячного колектора
Авторы: Wysochin, V.
Височин, В . В .
Verstak, N.
Верстак, Н . А .
Ключевые слова: hybrid solar collector
solar system with thermal pump
thermal mode
гібридний сонячний колектор
геліосистема з тепловим насосом
температурний режим
Дата публикации: 2018
Издательство: ОНПУ
Библиографическое описание: Wysochin, V., Verstak, N. (2018). Efficiency of use of a hybrid solar collector. Odes`kyi Polytechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (55), 66-71.
Wysochin, V. Efficiency of use of a hybrid solar collector / V. Wysochin, N. Verstak // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – Одеса, 2018. – Вип. 2 (55). – C. 66–71.
Краткий осмотр (реферат): Numerical researches of a hybrid solar collector (HSC) at electric and thermal energy generation are conducted. Mathematical model allows to analyse operating parameters of a HSC – heating temperature and productivity depending on external conditions and influence of a thermal mode on indicators of HSC work. The purpose of the study – identification of rational thermal operating modes of a hybrid solar collector taking into account effective electrical and heating capacity. The research method consisted in creation and analysis of complex mathematical model of a hybrid solar collector under real conditions of a dynamic solar and climatic situation. It is shown that the greatest profitability possesses the variant with absorber temperature of 20 °С and a thermal pump. Slightly lower is the profit of using combined thermal modes (20/35) °С, which from the technical point of view is the most efficient one. The 50 ºС alternative, in which the thermal pump is not used, loses to other designs with heat removal. The lowest profitability is in the “without absorber cooling” alternative. Necessity of maintenance of absorber temperature at the level of 20...35 °С is shown, using the transformer of heat on conditions of effective operation at stable satisfaction of needs in electric and thermal energy with positive technical and economic effect. It is offered to operate in a differentiated thermal operating mode of HSC at different levels in the summer (35 °С) and winter (20 °С) time. The mathematical model for the description of a thermal operating mode of a hybrid solar collector in the conditions of forced cooling is proposed. Well-founded recommendations about conducting an operating mode of the hybrid solar collector interfaced to the thermal pump at year-round operation are made.
Проведено числові дослідження гібридного сонячного колектора (ГСК) при виробництві електричноїй теплової енергії. Математична модель дозволяє проаналізувати режимні параметри ГСК – температуру нагрівання й продуктивність залежно від зовнішніх умов і вплив температурного режиму на показники роботи ГСК. Мета роботи – визначення раціональних температурних режимів роботи гібридного сонячного колектора з урахуванням ефективної електро і теплопродуктивності. Методом дослідження є створення й аналіз комплексної математичної моделі гібридного сонячного колектора для реальних умов динамічної сонячної й кліматичної ситуації. Показано, що найбільшу прибутковість має варіант із температурою абсорбера 20 С і тепловим насосом. Не набагато нижче дохід від експлуатації у варіанті з комбінованими температурними режимами (20/35) °С, який з технічної точки зору є найбільш доцільним. Варіант із температурою абсорбера 50 ºС, у якому не використовується тепловий насос, програє всім іншим схемам з відводом тепла. Найнижчою прибутковістю відрізняється варіант «без охолодження абсорбера». Визначена необхідність підтримки температури абсорбера на рівні 20...35 °С з використанням трансформатора тепла за умовами ефективної експлуатації при стійкому задоволенні потреб в електричній і тепловій енергії з позитивним технічним і економічним ефектом. Запропоновано здійснювати диференційований температурний режим роботи ГСК на різних рівнях у літній (35 °С) і зимовий (20 °С) час. Запропоновано математичну модель для опису температурного режиму роботи гібридного сонячного колектора в умовах примусового охолодження. Дані обґрунтовані рекомендації з ведення режиму роботи гібридного сонячного колектора, сполученого з тепловим насосом, при цілорічній експлуатації.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): 10.15276/opu.2.55.2018.07
http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1545040728.pdf
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8991
ISSN: 2076-2429
2223 - 3814
Располагается в коллекциях:Статті каф. ТЗНЕ
Праці Одеського політехнічного університету, №2(55), 2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1545040728.pdf276.17 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.