Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9007
Название: Faltering grinding with application of ecologically safe firm lubricants
Другие названия: Переривчасте шліфування із застосуванням екологічно безпечних твердих мастильних матеріалів
Авторы: Uminsky, S.
Уминський, С.М.
Yakimov, O.
Якімов, О.О.
Bovnegra, L.
Бовнегра, Л.В.
Klimenko, N.
Кліменко, Н.М.
Balan, V.
Балан, В.О.
Ключевые слова: impulse
the firm greasing cutting ability
lubricants
a circle
тверде змащення
ріжуча здатність
импрегнірований круг
Дата публикации: 2018
Издательство: ОНПУ
Библиографическое описание: Uminsky, S., Yakimov, O., Bovnegra, L., Klimenko, N., Balan, V. (2018). Faltering grinding with application of ecologically safe firm lubricants. Odes`kyi Polytechnichnyi Universytet, Pratsi, 3 (56), 19-29.
Faltering grinding with application of ecologically safe firm lubricants / S. Uminsky, O. Yakimov, L. Bovnegra, N. Klimenko, V. Balan // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – 2018. – Вип. 3 (56). – P. 19–29.
Краткий осмотр (реферат): To prevent the appearance of burns when grinding, lubricating and cooling technology means and intermittent circles are used. The vast majority of lubricating and cooling technology means represents a real threat to human health and the environment, and the use of intermittent circles is hampered by non-human side-effects arising from their work. The purpose of the study is to reduce the non-human effects associated with the process of discontinuous grinding, and to reduce the harmful effects on human health when the desired quality of the surface to be treated is achieved. The theoretically proved and experimentally tested the possibility of providing the required quality for grinding operations by using intermittent circles and environmentally sound solid lubricants. In order to increase the stability of the grinding wheels and improve the quality of the surface layer of the workpieces, a solid impregnator with a good lubricating and cooling and anti-friction properties has been developed to allow lubrication to remain in the cutting zone. It has been experimentally established that when grinding on a impregnated circle, the power consumed for cutting is 30...40 % less than when grinding with a normal circle. It has been established that the extraction during the grinding process with the impregnated circle of hydrogen and nitrogen and their adsorption to the juvenile surfaces intensifies the process of hardening of the surface layers of the material to be processed and, as a consequence, reduces the energy intensity of the process of chip formation. The results of research can be implmented on the operations of flat grinding and sharpening of metal-cutting tools. Electron -microscopic studies of the treated surfaces showed that when grinding with impregnated circles, the adhesion setting of the material to be processed with abrasive grains significantly decreases and, as a result, the cutting ability of the grinding wheel increases.
Для запобігання появи прижогов при шліфуванні застосовують мастильно-охолоджуючі технологічні засоби (МОТЗ) і переривчасті круги. Велика кількість МОТЗ являє реальну загрозу для здоров'я людини й навколишнього середовища, а застосування переривчастих кругів стримується через велику кількість небажаних побічних ефектів, що виникають при їхній роботі. Ціль дослідження – зниження небажаних ефектів, що супроводжують процес переривчастого шліфування, і зменшення шкідливого впливу на здоров'я людини при досягненні необхідної якості оброблюваної поверхні. Теоретично обґрунтована й експериментально перев ірена можливість забезпечення необхідної якості на операції шліфування за рахунок застосування переривчастих кругів і екологічно безпечних твердих змащень. Для підвищення стійкості шліфувальних кругів і поліпшення якості поверхневого шару оброблюваних дета лей розроблений склад твердого імпрегнатора, що володіє добрими мастильно-охолоджуючими і антіфкційними якостями, що дозволяють мастилу залишатися в зоні різані. Експериментально встановлено, що при шліфуванні імпрегнованим кругом потужність, що витрачаєть ся на різання на 30...40 % менше, ніж при шліфуванні звичайним кругом. Встановлено, що виділення в процесі шліфування імпрегнованим кругом водню і азоту і їх адсорбація на ювенільній поверхні інтесіфіцірує процес знеміцнення поверхневих шарів оброблюваного матеріалу і, як наслідок знижує енергоємність процесу стружкоутворення. Результати досліджень можуть бути впроваджені на операціях плоского шліфування і заточування металорізального інструменту. Електронно-мікроскопічні дослідження оброблених поверхонь показали, що шліфування імпрегнованими колами значно зменшує адгезійні схоплювання оброблюваного матеріалу з абразивними зернами і, як наслідок, зростає ріжуча здатність шліфувального круга.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): 10.15276/opu.3.56.2018.02
http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1556182171.pdf
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9007
ISSN: 2076 - 2429
2223 - 3814
Располагается в коллекциях:Статті каф. ІТПМ
Статті каф. ІТПЕТ
Праці Одеського політехнічного університету, №3(56), 2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1556182171.pdf1.02 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.